Digitaal verbonden met het lab

20 februari 2020

24/7 resultaten bekijken, trends volgen, orders sneller invoeren en fouten bij een orderinvoer minimaliseren? Dat kan met de online omgevingen van Eurofins Food, Feed, Water. Dankzij deze online omgevingen worden niet alleen fouten teruggedrongen, ook kan er tijd mee worden bespaard. 

“We hebben twee webportalen,” aldus Veronique Jeuken, Project Manager Retail bij Eurofins Food, Feed, Water. “De eerste, Eurofins Online (EOL), wordt vooral gebruikt door producenten met een beperkt aantal producten, die ze door en door kennen. Denk aan een zuivelproducent, met zo’n honderd producten. Dankzij de enorme kennis die men heeft over de producten, weten gebruikers zelf welke testen raadzaam zijn om te laten uitvoeren.”

“De tweede, Europortal, is vooral geschikt voor retailers, met duizenden producten, die men onmogelijk allemaal kan kennen. Daardoor kan het lastiger zijn om bijvoorbeeld risico’s in te schatten en te weten welke testen aan te bevelen zijn. Eurofins kan retailers adviseren aan de hand van de productgegevens in de Europortal. Welke wet- en regelgeving geldt, en wat is klant specifiek van belang? Daarmee ondersteunen we retailers in het constant houden van de voedselkwaliteit en – veiligheid.”

In verbinding met het lab

Maar wat houden deze platforms nu precies in? “EOL is een online interface tussen het systeem van de producent en het Eurofins laboratorium. De interface is wereldwijd toegankelijk in verschillende talen. In EOL kan men online in vijf eenvoudige stappen orders invoeren, de status van geplaatste orders bekijken, resultaten en certificaten downloaden, zelfstandig eigen aangepaste rapporten maken en nieuwsberichten bekijken. EOL is flexibel: men kan het zo inrichten dat het voldoet aan eigen wensen en behoeften. Bij een juiste inrichting is het ook mogelijk om met minimale handelingen specifieke monsters of een complete order nogmaals in te dienen.”

En wat kan men met Europortal? “Via Europortal zijn orders eenvoudiger in te voeren. Productlijsten en bijbehorende product(ie)gegevens (bemonsteringspunten, eindproducten, grondstoffen, waterbemonsteringspunten) kunnen makkelijk worden geüpload in Europortal. Aan de hand van deze productgegevens programmeert de klant vooraf bijbehorende leveranciers, pakketten en limieten, zodat het orderproces efficiënter verloopt. Vervolgens kan men de productkwaliteit monitoren. Trends en eventuele afwijkingen signaleert men zo in een vroeg stadium.”

Proactief

“Het einddoel van Europortal is vooral dat retailers ook proactief door het assortiment heen surfen. In plaats van enkel te reageren aan de hand van testresultaten, kunnen retailers ook zelf kijken waar problemen zouden kunnen ontstaan. Zijn er bijvoorbeeld producenten die stelselmatig slecht scoren, zeker in vergelijk met concurrenten? Aan de hand van de gegevens kan men makkelijk het gesprek aangaan, en vragen stellen over waarom het niet in orde is. Daarom is het prettig dat niet alleen de meest recente testresultaten worden getoond, maar ook uitslagen uit het verleden. Zo kan goed worden beoordeeld hoe een producent presteert. Mocht het niet goed zijn, dan heeft de retailer het bewijs bij de hand. De retailer kan via Europortal ook zien wat de hoogte is van de investering van de leverancier tot op heden, om de productveiligheid te borgen. Ook op basis van die informatie kan de producent worden aangesproken. De producent heeft ook toegang tot Europortal en kan daar al zijn rapportages zien, uiteraard bij één retailer. Voor de afdeling inkoop is eveneens dit waardevolle informatie, die kan worden ingezet bij onderhandelingen met de producent.”

Eurofins biedt Europortal nu een jaar aan. “Retailers zijn positief, de ervaringen zijn goed. Dat is niet zo gek: het gaat om een proven concept. In Engeland draait het systeem nu al vijf jaar bij gerenommeerde retailers zoals Tesco en Sainsbury. We zijn nu actief bezig om de portal stap voor stap ook openstellen voor producenten. Europortal is namelijk een verbetering ten opzichte van EOL, omdat het meer en geavanceerdere functionaliteiten in zich heeft, zoals bijvoorbeeld een plattegrond van de productievloer, waar de producent de monsterpunten kan aangeven en waar direct middels de kleurstelling de resultaten te zien zijn waar de hygiëneparameters nog niet in orde zijn.”

Europortal is een aanwinst voor retailers en producenten, vindt ze. “Dankzij Europortal kan men voor het eerst op een makkelijke manier het hele assortiment doorkruisen. Met de B2B-connectie, een directe koppeling tussen het systeem van de klant en Eurofins, behoren fouten en tijdsverlies door handmatige invoer tot het verleden. Deze connectie kan ingezet worden bij beide portals.”

Unieke functionaliteiten

“Europortal bezit een aantal functionaliteiten die andere portalen in de markt niet hebben. Dat is bijvoorbeeld een online vragenlijst die een retailer direct vanuit Europortal naar een leverancier kan versturen als het resultaat onvoldoende is. Hij kan bijvoorbeeld vragen wat de oorzaak is en welke maatregelen er getroffen gaan worden om dit in de toekomst te voorkomen. Vanuit Europortal kan gemonitord worden of en wanneer de leverancier dit invult. Indien het antwoord onvoldoende wordt geacht, wordt het teruggestuurd maar de leverancier, om het aan te vullen. Daarnaast kunnen testadviezen periodiek ingepland worden. Dat maakt het een stuk makkelijker voor de klant, want die is verzekerd dat de producten tijdig en voldoende vaak worden getest. Zo kan men zich bezig houden met het proactief managen van de productkwaliteit. Dat maakt het werken met Europortal zeker zorgeloos.”

 

eurofins-logo

Eurofins Food, Feed & Water Testing

Altijd op de hoogte blijven?