Eurofins helpt hele keten in kaart te brengen

28 februari 2019

Voedselfraude, aangescherpte regelgeving en consumenten die steeds kritischer zijn; het wordt steeds belangrijker om de herkomst van grondstoffen en producten te kennen. Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands helpt bedrijven de gehele keten in kaart te krijgen, van grondstof tot eindproduct.

Meer dan ooit wil de consument weten wat hij eet. Hoe is het voedsel geproduceerd? Klopt de informatie op het etiket met de inhoud van de verpakking? Welke impact heeft de productie op natuur, mens, dier en milieu? ‘Voor onze klanten is het belangrijk dat ze betrouwbare informatie krijgen over de herkomst van producten’, aldus Algemeen Directeur Nederland Eurofins Food, Feed & Water testing, Dennis Wetjens. ‘Zij willen de kwaliteit van hun producten kunnen garanderen, en zeker weten dat deze aan alle wetgeving voldoet. De wet- en regelgeving op het gebied van voedsel- en waterveiligheid wordt steeds meer aangescherpt. Dat maakt het lastig voor bedrijven om bij te blijven. Daarom krijgen we steeds vaker de vraag van klanten of wij op dit gebied niet meer kunnen doen en hen te helpen om compliant te zijn. Wij komen graag aan deze vraag tegemoet.’

Kansen in de keten

Dat vraagt echter wel een andere aanpak. ‘Nu bedienen we klanten binnen verschillende segmenten van de productieketen. De kans is groot dat koffie van boon in het schip tot pak koffie in het winkelschap bij verschillende locaties van Eurofins is langs geweest.’ Niet alleen in Nederland heeft Eurofins verschillende laboratoria. Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands is onderdeel van Eurofins Scientific, één van de grootste internationale laboratoriumorganisaties en wereldmarktleider op het gebied van voedingsonderzoek. ‘En dat biedt kansen. Door ons te organiseren rond de keten kunnen we de reis van bijvoorbeeld de koffieboon volgen. Door data te koppelen en door slim samen te werken krijgen we inzicht in de gehele productieketen.’

Dit inzicht biedt de klant allerlei voordelen. Problemen kunnen bijvoorbeeld eerder worden opgespoord, in plaats van pas aan het einde van de keten. ‘Zo kan een klant eerder in de keten al laten controleren of grondstoffen inderdaad aan de kwaliteitseisen voldoen. Met behulp van testen kan de herkomst van grondstoffen worden bepaald. Dat is belangrijk omdat de kwaliteit van producten kan verschillen per land en afhangt van de omstandigheden waarin deze zijn geproduceerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor cashewnoten. Deze zijn onder meer afkomstig uit Afrika, India en Vietnam.’ De laatste importeert echter geregeld uit het buitenland om aan de eigen exportvraag te kunnen voldoen. ‘Op basis van bepaalde waardes kun je meten waar de noten vandaan komen. De noten uit één land vallen qua waardes altijd binnen een bepaalde range.’

eurofins wetjens

Kennispartner

De komende jaren verschuift Eurofins van dataleverancier naar kennispartner in de voedsel- en waterketen van onze klanten. ‘We leveren een kwaliteitsgarantie op productniveau. Zo worden we een betrouwbare partner in het productieproces van onze klanten. We gaan verder dan het beantwoorden van klantvragen en nemen een meer adviserende rol in.’ Aan de hand van een voorbeeld maakt Wetjens de rol van Eurofins duidelijk. ‘Stel: een klant koopt avocado’s uit Chili, Zuid-Afrika en Peru. De klant wil iets doen aan de milieu-impact van zijn product en koopt daarom bij voorkeur avocado’s waarbij minder pesticiden zijn gebruikt. Uit onze data kan blijken dat hij de avocado’s uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika beter links kan laten liggen omdat daar meer pesticiden worden gebruikt. Zo kunnen we onze klant helpen zijn doelen te verwezenlijken. Door het bundelen van onze labdata met onze kennis en kunde worden we dé kennispartner voor onze klanten in hun voedsel- en water supply chain.’

Het uitvoeren van testen blijft onderdeel van Eurofins’ activiteiten. ‘Dat is nog steeds onze core business. Dus ook klanten die ons inschakelen vanwege onze betrouwbare en snelle testresultaten kunnen nu en in de toekomst bij ons terecht. Onze meerwaarde voor deze klanten zit ‘m in de efficiëntie van onze labs. Door de kortste doorlooptijden (Turn Around Times: TAT’s) aan te bieden in de industrie dagen we onze concurrenten maximaal uit. Het continu verlagen van deze TAT’s kan alleen door samen een cultuur te bouwen waarin we onze processen efficiënter maken met kennis en ideeën van collega’s die hier dagelijks mee te maken hebben. Daarnaast zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om te automatiseren en te consolideren.’

Teamwork

Met het uitbreiden van de dienstverlening naar klanten neemt de behoefte en diversiteit aan personeel toe. ‘Ons team krijgt een ietwat andere samenstelling. We hebben goede mensen in dienst die we een fijne werkomgeving willen bieden. We hebben als Eurofins nog wel wat te winnen op het gebied van naamsbekendheid. Daarom gaan we meer contact leggen met het onderwijs: mbo, hbo en universiteiten, zodat we de juiste mensen aantrekken. We willen de aantrekkingskracht van Eurofins vergroten door een bekendere naam in de arbeidsmarkt te worden. Alles begint echter met een goede aansluiting op onze markt. Daarom hebben we gekeken naar ons werkterrein en welke uitdagingen op ons en de markt afkomen. Met onze visie en strategie komen we hieraan tegemoet. Ik ben enthousiast over ons bedrijf: we leveren een prachtige dienst. Wij zorgen namelijk voor de voedsel- en waterveiligheid van Nederland. Dat geeft energie en doet er toe!

 

kader Food and Feed Testing

Eurofins Food, Feed & Water Testing

Altijd op de hoogte blijven?