Ook in de foodsector blijft hybride werken onverminderd populair

24 april 2024 Partner content Cristian Tarzi via Unsplash

BEDRIJFSINFORMATIE | Steeds meer werkgevers, zowel in de foodsector als daarbuiten, zien hybride werken als het nieuwe normaal. Deze trend werd ingezet ten tijde van de pandemie en blijft voortduren. Mede door de voordelen die het hybride werken zowel werknemers als werkgevers biedt. Niet onbelangrijk hierbij is ook het thema duurzaamheid. Doordat medewerkers enkele dagen per week vanuit huis kunnen werken, neemt het aantal reisbewegingen af. Waar voorheen vijf dagen per week voor het gebruik van de auto gekozen werd, is dat nu nog maar twee of drie dagen. In de foodsector is hybride werken niet altijd mogelijk. Denk aan de onderzoeken en productiewerkzaamheden die standaard op locatie moeten worden uitgevoerd. Voor administratieve functies, managementfuncties en bijvoorbeeld IT-functies geldt dat thuiswerken vaak goed mogelijk is. 

Kent het hybride werken naast de verschillende voordelen ook nadelen voor bedrijven in de foodsector? Waarmee dient rekening te worden gehouden bij het opstellen van beleid rond het hybride werken? In dit artikel zoomen we hier verder op in. 

Belangrijkste voordelen van het hybride werken

In de inleiding van dit artikel werden al enkele voorbeelden genoemd van de voordelen van het hybride werken. Denk ook aan de autonomie die je medewerkers hiermee geeft. Men heeft de vrijheid om zelf te bepalen wanneer welk werk wordt uitgevoerd, zolang de deadlines gehaald worden. Het is zeker in het voorjaar en de zomermaanden prettig om bijvoorbeeld aan het begin van de dag te kunnen sporten. Begin de dag een uurtje later om die ruimte te creëren. Ook bespaart het hybride werken medewerkers veel tijd en frustraties. Een uur in de file staan is verleden tijd, sinds men een deel van de week vanuit huis kan werken. 

Een derde belangrijk voordeel van hybride werken is het effect hiervan op de concentratie van medewerkers. Waar je op kantoor al snel wordt afgeleid door collega’s, is daarvan thuis veel minder sprake. Tot slot maakt het hybride werken het voor organisaties mogelijk om te besparen op de energie- en huisvestingskosten. 

Hybride werken brengt ook risico’s met zich mee

Naarmate het aantal dagen dat men vanuit huis werkt groeit, nemen ook de risico’s voor organisaties en individuen toe. Denk bijvoorbeeld aan de sociale impact van het hybride werken. Het contact tussen collega’s kan verwateren, als men nauwelijks nog op kantoor komt. Dit kan daarmee invloed hebben op de energie en het werkgeluk van een individu. Evenals dat dit de sfeer binnen teams op de werkvloer zal verminderen. Mensen, zowel in het werkveld als daarbuiten, hebben verschillende basisbehoeften. Dat zijn autonomie, competentie en verbinding. Zeker de verbinding met collega’s wordt steeds minder gevonden als er geen heldere afspraken gemaakt worden over de mate van hybride werken binnen teams. 

Innovatieve proces kan verstoord worden

Naast het sociale risico van hybride werken, kan dit ook het innovatieve proces of het innoverend vermogen van een organisatie belemmeren. Men komt sneller tot nieuwe ideeën en inzichten, wanneer verschillende collega’s bijvoorbeeld met elkaar brainstormen. Zo’n brainstormsessie is bij uitstek een type overleg dat je bij voorkeur op locatie uitvoert. Wie is er niet groot geworden met flipcharts aan de wand, de gele, blauwe en groene post-its, enzovoorts. Zou een dergelijk overleg online of hybride geïnitieerd worden, dan is de kans groot dat een deel van de deelnemers zich onttrekt aan de discussie. Vanachter een computerscherm is het immers makkelijker om tussentijds wat anders te doen; het versturen van e-mail, het lezen van het laatste nieuws, enzovoorts.

Deze risico’s maken het voor organisaties belangrijk om heldere afspraken te maken met medewerkers. Wanneer wordt er vanuit huis gewerkt? Wat is een vaste teamdag op kantoor? Welke sessies worden per definitie op locatie georganiseerd? Etc.

Altijd op de hoogte blijven?