Corona en de kracht van ketenintegratie

5 oktober 2020

Dat we ingrediënten van over de hele wereld halen, vinden we heel normaal. Onze voorouders haalden in de vijftiende eeuw immers al grondstoffen en specerijen uit alle werelddelen. Met de ontwikkeling van snelle transport- en communicatiemogelijkheden zijn mondiale productieketens in de voedingsindustrie alleen maar toegenomen. Maar nu de uitbraak van corona grenzen doet sluiten, logistiek en arbeid ontregelt en internationale handel stillegt, bewijzen juist de regionaal geïntegreerde productieketens hun waarde. Worden deze ketens het nieuwe normaal?

De Groupe Limagrain heeft zijn wortels in de Limagne en is opgericht door vijftig boeren die in 1942 de handen ineensloegen. Inmiddels wordt het graan van deze boeren binnen een straal van 20 kilometer verbouwd, tot functionele bloem verwerkt en vervolgens deels direct door een industriële bakkerij gebruikt. Ook Limagrain opereert internationaal, maar door de coronacrisis heb ik pas echt de waarde leren kennen van zo’n lokaal geïntegreerde keten, waarin de beschikbaarheid van grondstoffen verankerd is. In deze tijd, nu de wereld toch niet zo grenzeloos blijkt, is de fysieke nabijheid van ketenpartners van enorme waarde om de continuïteit, kwaliteit en de leveringsbetrouwbaarheid hoog te houden.

Meestal wordt regionale voedselvoorziening in één adem genoemd met duurzaamheid. Voedselvoorziening van aarde tot consument, binnen dezelfde regio, vermindert vervoerskilometers en gebruik van verpakkingen en bevordert gezamenlijke investeringen in alternatieve energiebronnen. Maar ook ‘op afstand’ bewijzen geïntegreerde ketens hun waarde. Ik denk dan aan innovatiekracht en de financiële stimulans die daarvoor nodig is.

Tailormade telen

Je kunt vanuit applicaties sturen op de teelt van gewassen waaraan je ingrediënten onttrekt, tot op het niveau van een individuele klant. Dat betekent dat tailormade als het ware al start bij het ras dat je kweekt. Zaadveredeling en het opkweken van nieuwe rassen kosten tijd en geld. Als ketenpartners kun je dit soort langetermijninvesteringen stimuleren en ondersteunen. Doordat de kennis door de hele keten heen ‘in eigen huis’ voorhanden is, kun je innovatie binnen elke schakel afstemmen op de volgende, naar achteren en naar voren.

Strategische voorsprong

Verticale ketenintegratie biedt een strategische voorsprong voor alle schakels in de keten. Zeker met de huidige aandacht voor duurzaamheid en voedselveiligheid. Door de controle van veld tot ingrediënt, producent of zelfs consument, word je zelf transparant en kun je dat ook van jouw ketenpartners eisen. Maar ook horizontale integratie wordt steeds belangrijker. Veel uitdagingen voor de ingrediëntenindustrie overstijgen onze eigen branches. Daar is de impact van corona een goed voorbeeld van. Maar ik denk ook aan thema’s als traceability, clean label, vegan en gezondheid. Binnen het IFFI-netwerk zoek ik daarvoor graag in horizontaal verband de samenwerking.

Limagrain Ingredients is lid van het Ingredients for Food Innovators netwerk, een Nederlands netwerk dat senior managers en professionals uit de voedingsingrediëntenindustrie verbindt en inspireert.

Altijd op de hoogte blijven?