Murk Boerstra: ‘blijf scherp en volg de ontwikkelingen op de voet’

19 februari 2019 Lisette de Jong

De naderende Brexit. Een ontwerp van het Klimaatakkoord. En een nieuwe visie op landbouw die handen en voeten moet krijgen. Nederland gaat een turbulent jaar tegemoet. Hoe beweeg je je als voedingsmiddelenbedrijf in dit dynamische speelveld? We vragen het aan Murk Boerstra, adjunct-directeur bij de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI).

Wat zijn komend jaar de grootste uitdagingen voor de voedingsmiddelenindustrie?

‘Er komen grote veranderingen aan, maar we weten nog niet precies wat de consequenties hiervan zijn. Aan de ene kant is er onzekerheid over de naderende Brexit: komt er een overgangsperiode van twee jaar met soepele handelsregelingen, of gaat het Verenigd Koninkrijk (VK) van het ene op het andere moment van boord? Optie twee is voor velen een horrorscenario. Denk aan verse groente, fruit en vlees die vertraging oplopen omdat ze door de douane moeten, of aan kleine bedrijven die zich ineens moeten verdiepen in exportcertificaten.
Ook het nieuwe Klimaatakkoord brengt uitdagingen met zich mee. Na jaren van energiebesparing, gaat het nu om CO2-reductie. Bedrijven willen van het gas af, maar is er wel voldoende groene stroom?
En dan is er nog de visie op landbouw, die minister Schouten vorig jaar presenteerde. De sector moet voor 2030 toe naar een circulaire aanpak, waarin zaken als duurzaamheid, eerlijke prijzen en gebruik van reststromen voorop staan. Die ontwikkeling zal ook de voedingsmiddelenindustrie beïnvloeden.’

Hoe ondersteunt de FNLI zijn achterban?

‘We houden bedrijven zo goed mogelijk op de hoogte van wat bij de Brexit wel kan, en wat niet. En we maken ons hard voor evenwichtige afspraken over klimaat en landbouw; afspraken binnen industriële sectoren die ervoor zorgen dat we als voedingsmiddelenindustrie bijdragen aan de verduurzaming van de agro-food ketens én tegelijkertijd concurrerend blijven in Europa. En vanzelfsprekend moeten de inspanningen en kosten ook verdeeld worden over productieketens en sectoren.’

Op welke thema’s richten jullie je nog meer?

Voedselveiligheid, communicatie in de keten, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en herformulering blijven speerpunten in ons beleid. We willen dat zoveel mogelijk partijen zich aansluiten bij de www.ketenborging.nl, zodat de sector straks nog slagvaardiger kan optreden bij crises. Via de Stichting FRESH UPSTREAM versterken we het gebruik en de ontwikkeling van internationale gestandaardiseerde informatie in de versketen; dat geeft bedrijven meer grip op kwaliteit en duurzaamheid. Daarnaast helpen we kleinere en middelgrote bedrijven de herkomst van hun grondstoffen in kaart te brengen. Komt palmolie bijvoorbeeld van gecertificeerde plantages, en hoe zijn de arbeidsomstandigheden bij de productie van cacao? Tenslotte adviseren we bedrijven bij herformuleringsvraagstukken als suikerreductie en het verminderen van portiegroottes.’

Wat is uw advies aan voedingsmiddelenbedrijven?

‘Volg de ontwikkelingen op de voet en denk goed na over hoe ze je kunnen raken. En bedenk je dat verandering niet alleen uitdagingen, maar ook kansen meebrengt voor je onderneming - van nieuwe toepassingen en markten tot kostenreductie.’

Altijd op de hoogte blijven?