Het snijvlak

24 oktober 2023 Janet Kooren

Sinds Louis Pasteur in 1862 ontdekte dat je bacteriën doodt door verhitting, kwam onze voedselveiligheid er een stuk beter voor te staan. En in de afgelopen decennia gingen de ontwikkelingen nog vele malen sneller. Ik las op de website van het voedingscentrum dat de aanwezigheid van salmonella in eieren in dertig jaar tijd met negentig procent is gedaald. Negentig procent! Dertig jaar geleden, dat herinneren de meesten van ons zich nog heel goed, denk ik. Zijn we dan door het oog van de naald gekropen?

Hoe zeer zijn wij wel niet gewend geraakt aan ons moderne schone voedsel. De gewoonste zaak van de wereld, toch? Want dat mogen we gerust zeggen, dat wij in ons land een hoog niveau van voedselveiligheid hebben bereikt. Alhoewel mijn kinderen dat niet altijd geloven als ik het snijvlak tussen verspillen en veilig weer eens aan het onderzoeken ben. Zij gooien het liefst alles weg dat in de buurt van de houdbaarheidsdatum komt of al even geopend in de koelkast heeft gestaan. Terwijl moeders het credo kijken, ruiken en proeven hanteert. 

Sinds de tijd van meneer Pasteur zijn er veel ontdekkingen gedaan en ook vandaag de dag nog staan onderzoek en techniek niet stil. Het kan altijd nog veiliger, schoner en beter. In tijden van overvloed was verspilling een minder hot topic, maar nu zijn verspilling, houdbaarheid en vooral circulariteit belangrijke punten op onze agenda geworden.

Tja. Als je door onze supermarkten loopt, sta je er niet direct bij stil hoeveel van dat eten wellicht niet bij de consumenten komt. Sterker nog, hoeveel voedsel heeft de supermarkt niet eens bereikt? Door een heel diverse reeks aan factoren, maar aan veel van die factoren valt wel degelijk iets te doen. In een tijd van schaarste, stijgende prijzen, toenemende armoede en een constant groeiende wereldbevolking is het essentieel dat we voedsel anders gaan waarderen. Meer op waarde gaan schatten. Er zuiniger mee om gaan. Dat snijvlak van verspillen en veilig met andere ogen gaan bekijken. 

Ook de volgende editie staat vol met mooie verhalen die hier een bijdrage aan leveren, maar lees eerst deze maar eens. Ik wens je veel plezier.

Janet Kooren
Hoofdredacteur EVMI
janetkooren@aleapublishers.nl 

Altijd op de hoogte blijven?