Navigeren in de keten

1 mei 2023 Janet Kooren

Goed weten te navigeren in de keten, wordt steeds belangrijker. Lean Goedegebuure van Tony’s Chocolonely vertelde er tijdens Food Technology uitgebreid over. Over hoe je door de hele keten heen je informatie krijgt, zodat je precies weet waar iets vandaan komt, óf - en dat is natuurlijk het belangrijkst, waar iets mis gaat. 

Dat vraagt nogal wat. We zagen dat bij de productie van chocolade bijvoorbeeld, alle cacao door elkaar werd verwerkt. Tja, dan moet je wel even iets overwinnen. En Tony’s overwinning is tweeledig: én weten waar de cacao vandaan komt, én de cacaoboeren stimuleren duurzaam te verbouwen om ze daar vervolgens voor te belonen. Slaafvrije chocola. Winst voor ons? Een goed geweten? 

Oké, dat is een bekend voorbeeld. Een voorbeeld dat wel degelijk flink de aandacht trok als keynote. Maar andere voorbeelden, over hoe we in de keten winst kunnen halen en welke winst dat dan is, die waren er ook genoeg. En hoe je in de keten kunt werken aan duurzaamheid, aan lokale economie, aan kwaliteit, ook dat lezen we onder andere in deze editie van EVMI. En misschien heb je ook wel onze hygiënespecial op je bureau of tafel liggen. Dan kon je lezen dat de NVWA ook terug in de keten besmettingsbronnen op kan sporen. Laat dat geen reden te zijn om niet te werken aan traceerbaarheid, want dat heeft nog heel veel meer voordelen, vooral voor jezelf.

Maar een ander onderwerp, dat in een lezing voorbij kwam, betreft de taal die we in de keten spreken. Want bij samenwerken begint het met overeenstemming over definities. Bedoelen we allemaal hetzelfde als we het over een onderwerp hebben. Of, zoals Wikipedia het uitlegt: Een definitie is een samenvattende omschrijving van de kenmerken van een begrip, zodat het niet met een ander verward kan worden. Een goede definitie is niet circulair; zij bevat geen termen die synoniem zijn met het te omschrijven begrip. Zo mag ‘verwarming’ niet worden gedefinieerd als iets dat verwarmt.

Want dat geldt voor veel zaken in het leven: als we verschillende definities van begrippen hanteren, levert dat verschillende verwachtingen - en dus vaak problemen op. 

Altijd op de hoogte blijven?