10 stappen voor gegarandeerde conformiteit van verpakte voedingsmiddelen

23 januari 2018

De conformiteit van verpakte voedingsmiddelen beschermt de consument, voorkomt kostbare product recalls en levert meetbare voordelen voor de bedrijfsgroei en winst. De Divisie Productinspectie van METTLER TOLEDO legt uit hoe producenten van verpakte voedingsmiddelen en merkeigenaren in tien stappen de conformiteit van hun producten kunnen garanderen:

1 Voldoe aan de wet- en regelgeving en aan de afspraken met leveranciers

Als producenten hun verpakte voedingsmiddelen in bepaalde landen willen verkopen, dienen ze te voldoen aan de drie voornaamste reguleringen: voedselveiligheid, gewicht en etikettering. Deze reguleringen worden ondersteund door de best practices en de gedragscodes in deze sector. Als de producenten de juiste certificaten hebben verkregen, kunnen ze handel drijven met de retailers in specifieke landen. Het verpakte voedingsmiddel moet dan wel stappen 2 t/m 8 hieronder hebben afgerond. Voor bepaalde producten, zoals zuivel en vlees, gelden extra wettelijke vereisten. Bovendien leggen sommige internationale retailers hun eigen leveranciercontracten op met bijkomende vereisten, zoals de ontwikkeling van duurzaamheidsplannen.

Tip: Begrijp de compliancevereisten van de locatie en de entiteit waarmee u handel wilt drijven en van de producten die u verkoopt.

2 Inspecteer het product op verontreinigingen

Als u het welzijn en de gezondheid van consumenten wilt waarborgen, dienen alle verpakte voedingsmiddelen vrij te zijn van verontreinigingen. Metaaldetectors en X-ray systemen zijn de enige inspectie-oplossingen die bij een hoge doorvoersnelheid verontreinigde producten detecteren en uitwerpen.

Tip: Selecteer de juiste detectietechnologie op basis van de mogelijke verontreinigingen, de aard en de afmetingen van de verpakte producten.

3 Controleer de integriteit van het product

Het verpakte product kan onverkoopbaar worden door een onjuiste of defecte afsluiting of dop. Als de sluiting niet goed uitgelijnd is of als er product onder de afdichting (of folie) klem zit, kan dat leiden tot lekkage, bederf of een mogelijke bacteriële besmetting.

Tip: Geavanceerde vision inspectie en X-ray technologieën kunnen allerlei inline integriteitscontroles uitvoeren om de kwaliteit van het product te garanderen.

4 Zorg voor het juiste gewicht

Als producenten willen voldoen aan de wereldwijde richtlijnen, zoals de EU-wetgeving inzake het gemiddelde gewicht van voorverpakte goederen, dan moet het gewicht van elk product binnen vooraf gedefinieerde toleranties vallen. Controlewegers inspecteren 100% van alle producten met de hoogste mate van nauwkeurigheid en bij een hoge doorvoersnelheid. Producten die buiten de ingestelde parameters vallen, worden uitgeworpen.  Door het doelgewicht zo dicht mogelijk te benaderen, wordt minder product weggegeven, terwijl de winst en het merkimago worden beschermd. Controlewegers kunnen ook worden gebruikt om producten met ontbrekende componenten te detecteren en uit te werpen, de efficiëntie van de productielijn te meten en verbeterpunten te identificeren.

Tip: Selecteer inline controlewegers om op zeer nauwkeurige en betrouwbare wijze het doelgewicht van de producten te garanderen, wat betekent dat de productieapparatuur efficiënt functioneert.

5 Controleer de integriteit van de inhoud van het product

De detectie van ontbrekende componenten en de controle van de juiste hoeveelheid product in elk vak of pak voldoen aan de wet- en regelgeving en zijn van essentieel belang om het merkimago te beschermen. Deze kwaliteitstests worden mogelijk gemaakt door X-ray technologie en vision inspectiesystemen die controleren of de samenstelling van het product aan de eisen voldoet.

Tip: Geavanceerde X-ray en vision systemen voeren gelijktijdig en in realtime allerlei controles op de productpresentatie uit.

6 Inspecteer de positionering van het etiket

Etiketteringscontroles detecteren ontbrekende of verkeerd aangebrachte etiketten. Deze afwijkingen kunnen dubbel werk veroorzaken of kunnen zelfs tot een product recall en ontevreden klanten leiden. Vision technologie inspecteert de positie van alle etiketten op hoge snelheid en verwijdert alle afwijkende producten uit de productielijn.

Tip: Controle van de positie van het etiket beschermt het merkimago en de bedrijfswinst, omdat afwijkende producten gecorrigeerd kunnen worden. 

7 Controleer de informatie op het etiket

Het etiket dient nauwkeurige informatie weer te geven, zodat consumenten weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de aankoop van een product. Als de informatie over allergenen bijvoorbeeld ontbreekt, kan dat gezondheidsrisico's veroorzaken. Etiketten die verkeerde informatie weergeven, kunnen ook de etiketteringsvoorschriften schenden en daarmee dus ook de handelsovereenkomsten, mogelijk gevolgd door product recall en veel negatieve publiciteit. Innovatieve vision inspectietechnologie controleert de afdrukken op het etiket, zoals tekst, grafische afbeeldingen en het lettertype op basis van vooraf geprogrammeerde gegevens.

Tip: Gebruik vision inspectie om te controleren of de informatie op etiketten aan de vereisten voldoet, ofwel alleen of in combinatie met andere productinspectie-technologieën in één apparaat om de operationele efficiëntie te verbeteren.   

 8 Controleer de inspectie-activiteiten in realtime

Alle productinspectie-activiteiten dienen in realtime gedocumenteerd te worden. In geval van een product recall hebben producenten van verpakte voedingsmiddelen deze informatie nodig om hun due diligence te bewijzen en om de producten op betrouwbare wijze te traceren. De voortgaande controle van de kwaliteitsborgingsprocessen optimaliseert ook de operationele efficiëntie en productiviteit.

Tip: U beschermt uw onderneming door dataverzamelingssoftware te gebruiken om uw due diligence inzake conformiteit te bewijzen.   

9 Garandeer een perfecte productpresentatie

Merkconformiteit omvat ook de controle op productpresentatie, van een perfecte verpakking zonder deuken tot de juiste branding.

Tip: Vision en X-ray inspectie garanderen dat de producten in topconditie worden gepresenteerd.   

10 Controleer de inspectiesystemen

Verpakte voedingsmiddelen die keer op keer aan de vereisten voldoen, bieden consumenten vertrouwen en helpen bij het ontwikkelen van merkbinding. Ook wordt compliance met de regelgeving en de overeenkomsten van leveranciers gegarandeerd. Het is daarom van essentieel belang om belangrijke apparatuur, zoals inspectiesystemen, regelmatig te onderhouden en kalibreren, zodat de hoge nauwkeurigheidsniveaus gehandhaafd blijven.

Tip: Een consistente conformiteit is van cruciaal belang om het marktaandeel te behouden en te vergroten. Daarom is een onderhoudscontract met de apparatuurfabrikant een verstandige investering.

Lees meer over de gegarandeerde conformiteit van verpakte voedingsmiddelen. Download deze gratis white paper: 'Gegarandeerde conformiteit van verpakte voedingsmiddelen'.

Altijd op de hoogte blijven?