Aalt Dijkhuizen voorzitter TKI-bestuur Agri & Food

24 februari 2017

Het topteam Agri & Food heeft besloten zijn voorzitter Aalt Dijkhuizen tevens te benoemen tot voorzitter van het TKI-bestuur, het Topconsortium Kennis en Innovatie. Hij volgt daarmee Emmo Meijer op, die per 1 april start als boegbeeld van de topsector Chemie.

Met de dubbelrol wil het topteam de verbinding tussen strategie en uitvoering versterken, intern de lijnen verkorten en extern de slagkracht vergroten.

Daarmee volgt het topteam Agri & Food het model van de topsectoren Chemie en High Tech Systems, die daar goede ervaringen mee hebben opgedaan.

TKI coördineert

Binnen de topsector zet het topteam de lijnen uit en stelt de thema’s vast voor innovatie. Het TKI coördineert het tot stand komen van de innovatieagenda en verzorgt de onderzoeksprogrammering.

De uitkomst hiervan wordt jaarlijks vastgesteld door het topteam, die deze publiek-private samenwerkingsprojecten vervolgens ter financiering aanbiedt aan de Minister van Economische Zaken.

Miljoenen voor onderzoek

Het gaat daarbij in totaal om ruim 35 miljoen euro van de overheid, voor toegepast onderzoek in de vorm van in te schakelen capaciteit bij WUR en TNO. Dit bedrag wordt ruim verdubbeld door het bedrijfsleven.

Daarnaast kan de topsector meedingen naar 300 miljoen euro voor fundamenteel onderzoek en 55 miljoen euro voor innovatie in het MKB.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?