ABN AMRO: Consumenten klaar voor meer invloed op voedselprijs

9 februari 2018

Consumenten willen meer invloed op de voedselprijs. Dat blijkt uit een rapport van ABN AMRO. Volgens het rapport willen bijna vier op de tien consumenten willen weten welke prijzen telers voor fruit ontvangen. Daarnaast groeit de behoefte aan proactieve invloed op productiewijze en kostprijs consument groeit. "Consumentenparticipatie zorgt voor stabielere marges en afzet" aldus de ABN AMRO.

Prijzen telers

Om in kaart te brengen of consumenten meer invloed op de voedselproductie willen, vroegen ABN AMRO en GfK 1.072 consumenten naar hun informatiebehoefte bij vier populaire vruchten: peren, mango's, avocado's en bananen. Maar liefst 37 procent gaf aan te willen weten welke prijs een teler voor zijn producten krijgt. Bij consumenten tussen 18 en 39 jaar was dit zelfs 50 procent.

Volgens ABN AMRO vinden steeds meer consumenten het belangrijk dat telers een leefbaar inkomen hebben. Bijna een vijfde geeft zelfs aan dat zij graag een mogelijkheid willen hebben om de fruitteler naar eigen inzicht extra voor zijn inspanningen te betalen.

Proactieve invloed

Betrokken consumenten willen meer inzicht in de fruitketen en hebben de behoefte hierbij proactief invloed uit te oefenen. Dit betekent volgens ABN AMRO wel dat zij zich bewust moeten zijn van de productieomstandigheden voordat zij over productiewijze en kostprijs beslissingen kunnen nemen. Zo gebruikt 8 procent van de consumenten wel eens een QR-code op een verpakking om meer over herkomst en productiewijze te weten te komen.

Als de consument ook de 'true costs' van een product kent, kan dit volgens ABN AMRO helpen bij het maken van duurzame keuzes en de verantwoording voor een hogere prijs. Deze 'verborgen kosten' kunnen inzichtelijk worden gemaakt door de CO2-uitstoot van de productie te kwantificeren of te laten zien wat een product moet kosten voor een leefbaar inkomen voor boeren en telers.

Consumentenparticipatie 

Consumentenparticipatie in de foodketen staat nog in de kinderschoenen, maar er zijn veelbelovende initiatieven. Zoals het Frans/Belgische concept Het Merk van de Consument, waarbij consumenten bepalen wat een pak melk kost, online stemmen over het inkomen van de boer en zo verantwoordelijkheid nemen voor de productiekosten en prijs van het product.

"Steeds meer consumenten zijn klaar voor meer invloed op de prijzen die zij voor hun voedsel betalen. Vooral jongere generaties hebben een radar voor eerlijke en duurzame productie. Hierbij is het wel cruciaal dat zij de productieomstandigheden begrijpen en de 'verborgen kosten' kennen", vertelt Rob Morren, Sector Banker Food van ABN AMRO. "Dat biedt kansen om de afstand tussen consument en producent te verkleinen en een productketen meer vraaggestuurd in te richten. Zo kan consumentenparticipatie de weg vrijmaken naar een meer duurzame bedrijfsvoering, een stabielere afzet en vastere marges."

Altijd op de hoogte blijven?