ABN Amro: personeelstekort verbetert welzijn werknemers

14 augustus 2023 Redactie Food Pixabay

Veel sectoren kampen momenteel met een gebrek aan personeel. Dit heeft volgens ABN Amro positieve gevolgen voor het welzijn van de werknemers. Dit stijgt met 4 procent, met name door een verbetering van de werk-privébalans en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Maar er is ook minder goed nieuws. Het verzuim bereikt recordniveau: 9 procent van de werknemers heeft ruim 20 verzuimdagen

ABN Amro publiceerde onlangs de nieuwste editie van de Sectorale Welzijnsmonitor, waarin het welzijn van Nederlandse werknemers in 17 sectoren is onderzocht op basis van 87 variabelen en zeven categorieën: werk-privébalans, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, economie, gelijke kansen, veiligheid en klimaat. De grote personeelstekorten lijken hierbij volgens ABN AMRO als breekijzer te fungeren. Door de sterkere focus op behoud van personeel is er meer aandacht voor hun welzijn.

Toename welzijn werknemers

“Juist nu de personeelstekorten nog altijd nijpend zijn, is sprake van een stijging van het welzijn van werknemers”, meldt ABN AMRO. “. Zo is de werk-privébalans vorig jaar met 18 procent verbeterd, onder meer door een afnemende werkdruk.” De werk-privébalans steeg afgelopen jaar met 18 procent, onder meer door een afnemende werkdruk. Ook hebben werkgevers meer aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. In totaal nam het welzijn in 2022 met maar liefst 4 procent toe, het hoogste niveau in de afgelopen acht jaar.

Recordniveau ziekteverzuim

Ondanks zichtbare verbeteringen zijn er volgens ABN AMRO ook grote redenen tot zorg. Zo blijkt dat de score op gezondheid bij werknemers nauwelijks is verbeterd en het ziekteverzuim opnieuw een recordniveau heeft bereikt. Bijna één op de tien werknemers had vorig jaar minimaal 20 verzuimdagen. Bij werknemers in de zorgsector is de score op de categorie gezondheid sinds 2015 maar liefst met 29 procent afgenomen.

In vergelijking met voorgaande jaren wijzen werknemers in alle sectoren hun baan echter minder vaak aan als oorzaak voor verzuim. Financiële stress lijkt hierbij een rol te spelen. Zo wordt het voor werknemers steeds moeilijker om een betaalbare woning te kopen of zonder schulden rond te komen.

De categorie Gelijke Kansen verbeterde weliswaar, maar nog altijd krijgen vrouwelijke werknemers per uur bijna 13 procent minder salaris dan hun mannelijke collega’s. Verder blijkt dat werkgerelateerde opleidingen voor hoger opgeleiden nog altijd aantrekkelijker zijn dan voor lager opgeleiden.

Betere positie werknemer

“De chronische personeelstekorten en maatschappelijke wens om organisaties te bouwen die goed zijn voor mens en omgeving, zijn terug te zien in de monitor. De kaarten worden opnieuw geschud, waardoor de positie van werknemers sterker is geworden”, zegt Sonny Duijn, Sector Econoom Thema’s van ABN AMRO. “Niettemin zijn er nog veel punten van aandacht. Zeker als er meer druk op de ketel komt, kan het welzijn gemakkelijk verslechteren, zoals de hoge score op ziekteverzuim laat zien."

Het is daarnaast van belang dat het begrip ‘succes’ een bredere betekenis krijgt. “Het is goed om breder dan financiële factoren te kijken en sociale en ecologische indicatoren, zoals werkgeluk en de milieu-voetafdruk, nadrukkelijk mee te nemen. Factoren als omzet, winst of klantenaantallen worden dan eerder onderdeel van een strategisch doel in plaats van een doel op zichzelf.”

Bron: ABN AMRO

Altijd op de hoogte blijven?