ACM lanceert campagne tegen misleidende duurzaamheidsclaims

29 augustus 2023 Redactie Food

Vanaf deze week is de campagne ‘Groene praatjes’ van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) van start gegaan. Met deze campagne wil de ACM consumenten helpen terechte duurzaamheidsclaims te onderscheiden van onterechte claims.

“Met vage of onterechte claims doen bedrijven zich duurzamer voor dan ze echt zijn. Consumenten worden beïnvloed door de claims die bedrijven doen”, zegt. Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. “Om consumenten daarvan bewust te maken starten wij de campagne ‘Groene praatjes’ via social media. Consumenten kunnen bedrijven bevragen op de onderbouwing van hun claims én bij ons melden.”

De ACM heeft onderzoek laten uitvoeren onder consumenten hoe duurzaamheidsclaims overkomen. Hieruit blijkt dat consumenten sceptisch reageren op duurzaamheidsclaims. Consumenten blijken vooral absoluut of juist vage claims minder geloofwaardig te vinden. Ook blijkt uit het onderzoek dat consumenten door onjuiste claims misleid kunnen worden, omdat ze bij onjuiste claims soms ten onrechte aan een product een duurzamer imago toedichten. Daardoor denkt de consument op basis van een onjuiste aanname dat hij een duurzamere keuze maakt.

Onderzoek 

De ACM doet de komende tijd met name onderzoek naar duurzaamheidsclaims in de vervoerssector, waar veel duurzaamheidsclaims worden gebruikt. Ook houdt de ACM andere sectoren in de gaten, onder meer via meldingen van consumenten. Bij de aanpak van misleidende claims kan de ACM verschillende middelen inzetten om bedrijven te laten stoppen met deze claims, zoals boetes of lasten onder dwangsom.

Regels duurzaamheidsclaims

In juni heeft de ACM de vernieuwde leidraad duurzaamheidsclaims gepubliceerd. Deze bevat vijf vuistregels voor bedrijven voor goede duurzaamheidsclaims:

  1. Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims
  2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
  3. Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten
  4. Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar
  5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

Bron: ACM

Altijd op de hoogte blijven?