ACM: 'Wildgroei keurmerken onwenselijk'

29 januari 2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) noemt de wildgroei aan keurmerken onwenselijk. Het kan ertoe leiden dat bedrijven minder gaan investeren in productverbetering.

ACM stelt dat het vertrouwen van consumenten in keurmerken uitgehold wordt en het hen de mogelijkheden ontneemt om goed geïnformeerde keuzes te maken. 'Bovendien doet het afbreuk aan de meerwaarde van de goed georganiseerde, onafhankelijke keurmerken.' ACM ziet bovendien het risico dat ondernemingen en sectoren steeds minder bereid zijn om in daadwerkelijke productverbetering en onafhankelijke controle te investeren.

Kwaliteit keurmerken

ACM noemt het spectrum aan keurmerken behoorlijk breed. Het loopt van keurmerken waarvan de keurmerkverlenende instantie zelf is erkend door de Raad voor Accreditatie (RvA) tot keurmerken die niet meer zijn dan een logo dat bedacht is door de fabrikant zelf. 'De consument kan niet eenvoudig beoordelen waar in dit spectrum een keurmerk zich bevindt.'

Bijna de helft van de consumenten (47 procent) vindt dat er teveel keurmerken zijn, met name binnen de categorie voedingsmiddelen. Veertig procent noemt een keurmerk een excuus is om hogere prijzen te vragen. Aan de ander kant zou het merendeel een product/dienst met keurmerk eerder willen aanschaffen als dat keurmerk betrouwbaar wordt gevonden. Vier van de tien consumenten is bovendien bereid hiervoor meer te betalen.

Regels

ACM pleit voor algemene regels voor het oprichten en beheren van keurmerken op te stellen, maar ziet daarbij geen rol voor zichzelf. ACM vindt dat vooral een taak van marktpartijen en brancheorganisaties, samen met consumentenorganisaties. 'Marktpartijen en maatschappelijke organisaties in de domeinen duurzaamheid en voeding nemen al initiatieven om de kwaliteit en toegevoegde waarde van keurmerken te verbeteren. Vaak speelt de overheid hierin een ondersteunende of aanjagende rol vanuit haar beleidsdoelen op deze terreinen. ACM juicht dit toe.'

Lees ook:

ACM start onderzoek naar keurmerken (12 maart 2015)

Altijd op de hoogte blijven?