Afschaffen THT op niet-bederfelijk is ‘geen optie’

23 januari 2013

DEN HAAG - Het afschaffen van de THT-datum voor niet-bederfelijke producten is geen optie om verspilling tegen te gaan, vindt staatsecretaris Dijksma van EZ. Volgens haar zal dit niet zal leiden tot minder verspilling. “De consument vertrouwt op deze data.”

Dijksma schrijft dit, mede namens de minister van VWS, in een brief waarin ze de Tweede Kamer informeert over de voortgang van de uitvoering van de motie El Fassed. Deze motie droeg op dat de regering afspraken met ketenpartijen maakt over houdbaarheidstermijnen voor niet bederfelijke en zeer lang houdbare producten.

Verwarring THT, TGT

De consument verspilt onder meer relatief veel, omdat er verwarring is over de THT- (ten minste houdbaar tot) en TGT-datum (te gebruiken tot). “Het Voedingscentrum heeft de taak de betekenis van houdbaarheidsdata goed voor het voetlicht te brengen bij de consument”, schrijft Dijksma.

Ze wil dit voorjaar met brancheorganisaties een conferentie houden over de relatie tussen houdbaarheid en verspilling, om te zoeken naar concrete oplossingen.

Uit onderzoek van Wageningen UR (dat is uitgevoerd naar aanleiding van de motie) blijkt overigens dat de meeste verspilling door houdbaarheidsdata bij verse producten (10 procent) plaatsvindt en minder (5 procent) bij lang houdbare producten.

De THT-datum is met name een datum voor garantie van de kwaliteit, meldt het onderzoek. Ook een quickscan van de NVWA wees uit dat lang houdbare producten waarschijnlijk langer houdbaar zijn dan op de verpakking vermeld staat.

Onderzoek naar houdbaarheid

De staatsecretaris meldt dat de Consumentenbond dit najaar een onderzoek start om te testen hoe lang voedingsmiddelen daadwerkelijk houdbaar zijn en hoe houdbaarheidsdata moeten worden geïnterpreteerd.

Behalve de houdbaarheidsdata kunnen ook zaken als een slechte inkoopplanning bij de consument of de keuze van de bedieningsgraad bij retailers een rol spelen bij verspilling, stelt het rapport.

Dijksma verwacht verder veel van de werkgroep Optimalisatie Reststromen en Voedselverspilling. Hierin werken ketenpartners als  het CBL en de FNLI maar ook cateraars, horeca en de primaire sector aan een, volgens haar, ambitieuze agenda om verspilling in de voedselketen terug te dringen.

Interessante technologieën

Ze ging verder in op in haar ogen ‘interessante technologieën’, zoals biomarkers die de conditie van het product meten, zodat gedurende het transport een snelle beoordeling van de houdbaarheid gegeven kan worden.

“Ook stimuleer ik de Small Business Innovation Research (SBIR) innovatie.” Hierbij kunnen bedrijven door innovaties toe te passen efficiënter produceren en volwaardige producten uit reststromen produceren.

“Ten derde wil ik binnen de versnelllingsaanpak met betrekking tot de valorisatie van reststromen van de topsector Agri&Food bekijken of veelbelovende innovaties gefaciliteerd kunnen worden.”

Toch blijft Dijksma's primaire focus erop gericht om te voorkomen dat voedsel verspild wordt.

Bekijk het onderzoek Houdbaarheidsdatum, verspilde moeite?

(van Wageningen UR, pdf, 58 pagina's)

Lees ook:

Kijk in ons nieuwsoverzicht voor:

Alle berichten over verspilling

Altijd op de hoogte blijven?