Ambities Nestlé voor 2030

10 maart 2017

Nestlé heeft haar drie nieuwe 2030 ambities bekend gemaakt. Nestlé wil 50 miljoen kinderen helpen om een gezonder leven te leiden. In gemeenschappen die verbonden zijn aan haar bedrijfsactiviteiten wil Nestlé 30 miljoen broodwinningen verbeteren. En tot slot wil Nestlé nul milieu-impact van haar activiteiten in 2030.

Creating Shared Value

In verschenen rapport ‘Nestlé in society: Creating Shared Value and meeting our commitments 2016’ presenteert Nestlé 42 commitments en bijbehorende doelstellingen die bijdragen aan deze lange termijn ambities. Ook geeft het rapport de geboekte resultaten op de voor 2016 geformuleerde doelstellingen op het gebied van voeding, water, milieu en maatschappij. Voormalig CEO Paul Bulcke licht toe: “Dagelijks raakt Nestlé de levens van miljarden mensen over de hele wereld; van onze medewerkers tot en met de boeren die onze ingrediënten verbouwen en de gezinnen die van onze producten genieten, tot en met de gemeenschappen waarin we leven en werken, als wel de natuurlijke omgeving waarop we allemaal vertrouwen. Geleid door onze waarden, geworteld in respect, werken we met partners om gedeelde waarde te creëren. Hiermee dragen we bij aan de maatschappij terwijl we het lange termijn succes van onze organisatie verzekeren.”

Gezonder leven

Hoe helpt Nestlé kinderen gezonder te leven? De afgelopen 10 jaar verstrekte Nestlé wereldwijd 207 miljard porties met microvoedingstoffen-verrijkte producten aan individuen en gezinnen in ontwikkelingslanden. Ze helpt hiermee het risico van ondervoeding te verlagen. Dit is een veel voorkomend gezondheidsprobleem in landen met midden en lage inkomens.

Ook werkt Nestlé hard aan de transformatie van haar productportfolio door de 'Kitchen Cupboard' aanpak. Deze aanpak richt zich op het gebruik van vertrouwde natuurlijke ingrediënten. Hiermee belooft Nestlé ook simpelere ingrediëntenlijsten met meer groenten en volkoren en minder zout en suiker. Eind 2016 is het natriumgehalte van Nestlé producten al met 10,5 procent verlaagd.  In de komende vier jaar wil Nestlé het natriumgehalte in haar producten met nog eens 10 procent verlagen. Tot slot versnelt Nestlé de verwijdering van kunstmatige toevoegingen, smaken en kleuren. Zo zijn uiterlijk 2020 alle kunstmatige kleurstoffen uit haar producten verwijderd.

Gemeenschappen

Hoe helpt Nestlé aan haar verbonden gemeenschappen? Het Nescafé Plan en het Nestlé Cocoa Plan hebben beide diverse projecten gelanceerd om vier miljoen cacao- en koffieboeren te ondersteunen en te trainen. Ook helpen zij 2 miljoen vrouwen vaardigheden te ontwikkelen om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Bijvoorbeeld, in 2016 kocht Nestlé 140.993 ton cacao in via het Nestlé Cocoa Plan. Ook implementeerde ze het Child Labour Monitoring & Remediation System om kinderarbeid te identificeren en aan te pakken in alle Nestlé Cocoa Plan coöperaties in Ivoorkust. Voor 2019 belooft Nestlé 12 miljoen ziekte-resistente cacaoplanten te leveren, zodat boeren oude of zieke bomen kunnen vervangen.

Werkgelegenheid

Nestlé helpt gemeenschappen ook door zich in te zetten voor de toekomstige arbeidsgeneratie. Nestlé Global Youth Initiative biedt 50.000 stages en traineeships. Ook creëert Nestlé jaarlijks 25.000 tot 30.000 werkmogelijkheden voor mensen onder de 30 jaar in Noord Afrika, het Midden-Oosten en Europa. Ook in Nederland heeft Nestlé zich afgelopen drie jaar sterk gemaakt. Nestlé Needs YOUth beloofde 300 banen en stages. Tot nu toe zijn in Nederland ruim 340 banen en bijna 200 stageplaatsen en traineeships voor jongeren gerealiseerd. Onlangs is ook de Alliance for YOUth aangekondigd. Dit is een samenwerking van negen in Nederland gevestigde multinationals, waaronder Nestlé, die de komende drie jaar 7.500 werk- en stagemogelijkheden voor jongeren aanbieden.

'Zero Waste'

Nestlé werkt toe naar een ‘zero waste’ status van haar fabrieken in 2030. Dat betekent dat Nestlé fabrieken alle activiteiten milieuneutraal uitvoeren. In 2016 bereikten wereldwijd al 182 Nestlé fabrieken deze status. Alle 150 Europese fabrieken moeten deze status in 2020 hebben bereikt. Sinds 2006 heeft de organisatie haar restafval met 77 procent teruggebracht (105.000 ton). Een andere belangrijke doelstelling voor 2020 is het begrijpelijk maken van houdbaarheidslabels om voedselverspilling op consumptieniveau te verminderen. Het optimaliseren van verpakkingen is een continue proces. Op dit moment is 34,9 procent van de verpakkingsmaterialen van de Nestlé producten gemaakt van 100 procent duurzame en hernieuwbare bronnen. 8

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?