Apart inzamelen melkpak niet zinvol

25 september 2009

RIJSWIJK - Gescheiden inzameling van drankenkartons is duur en levert maar een beperkte milieuwinst tegen hoge maatschappelijke kosten. Dat blijkt uit een rapport dat is samengesteld door de FNLI en het CBL.

Volgens FNLI en CBL kost de huidige situatie, waarbij de verpakkingen meegaan met het restafval, 180 euro per ton, terwijl aparte inzameling 1074 euro per ton kost. Ook nascheiding uit het huisvuil is een duurdere optie, namelijk 320 euro per ton.

Aparte inzameling is volgens de brancheorganisaties geen optie gezien de zeer hoge maatschappelijke kosten, de hygiënische overlast, het gebrek aan verwerkingscapaciteit en grote onzekerheid in afzetbaarheid.

Nascheiden vanuit het huisvuil is efficiënter, maar vereist wel de ontwikkeling van een bijbehorende en passende opwerktechnologie. 'Zowel voor bronscheiding en voor nascheiding geldt dat verwerking daarom niet direct uitvoerbaar is', stellen CBL en FNLI.   

Onderzoek in opdracht VROM
FNLI en CBL lopen met hun rapport vooruit op een onderzoek dat CE Delft op verzoek van de minister van VROM doet. Op basis van dit onderzoek wordt mogelijk nieuw verpakkingenbeleid ontwikkeld.

Lees ook:
Verpakkingenbelasting vereenvoudigd (23 juli 2008)

Nedvang uitvoerder van Besluit Verpakkingen 14 januari 2008)

Kijk in ons nieuwsoverzicht voor:
Alle artikelen over verpakkingen

 

 

Altijd op de hoogte blijven?