Aviko en ketenpartners werken aan CO2-vrije frietketen

25 april 2024 Aviko
Aviko bundelt de krachten met verschillende ketenpartners voor een frietketen zonder CO2-uitstoot in 2030. Ketenpartners Derks Akkerbouw, AB Texel, Dasko Koel- en Vriestransport en Hutten Catering werken mee aan de gezamenlijke doelstelling voor het verduurzamen van de waardeketen van aardappelfriet. 

De vijf partijen, Aviko en ketenpartners Derks Akkerbouw, AB Texel, Dasko Koel- en Vriestransport en Hutten Catering, zetten zich gezamenlijk in om de CO2-uitstoot binnen de frietketen tegen 2030 net zero te krijgen. “In 2030 hebben we ‘net zero frites’ en als tussendoel is onze frites klimaatneutraal in 2025. Dat is de heldere ambitie van onze samenwerking. Als Aviko hebben we het initiatief genomen voor deze samenwerking. Alleen gezamenlijk kunnen we de weg vrij maken voor een groenere toekomst”, vertelt Anouk Wentink, sustainability manager van Aviko. “We roepen andere ketenpartners op om mee te doen. Samen bereiken we meer, op weg naar ‘net zero frites’ van teler tot tafel!”

Krachten bundelen

Wentink voegt toe dat de samenwerking tussen de vijf partners zich niet alleen richt op het reduceren van de CO2-uitstoot. “Door ervaringen, middelen en best practices met elkaar te delen groeit het enthousiasme en de kennis om door te kunnen pakken en uiteindelijk naar net zero te gaan."

Jos Derks, eigenaar van Derks Akkerbouw, over hun aandeel in de keten: “We zijn erg blij dat wij als Derks Akkerbouw samen met deze spelers de krachten gaan bundelen om een stap voorwaarts te zetten in de richting van duurzamere teeltmethodes. Het is bijzonder om niet alleen betrokken te zijn bij Aviko als onze afnemer, maar ook verder in de keten het gesprek aan te gaan als het aankomt op dit soort thema’s.” Piet Bakker, sustainability manager van AB Texel, logistiek dienstverlener in de agri- en food-sector en jarenlange partner van Aviko, sluit zich hierbij volledig aan. “We voelen onze verantwoordelijkheid om de keten groener te maken en zetten bijvoorbeeld in op het gebruik van bio-LNG, waardoor de CO2-uitstoot van transport van teler naar de fabrieken van Aviko kan worden geminimaliseerd.”

Verduurzaming keten

Ook Dasko, logistiek dienstverlener gespecialiseerd in geconditioneerd koel- en vriestransport, is ervan overtuigd dat er door de samenwerking veel te winnen is. “Als familiebedrijf staat aandacht voor de mens en de omgeving aan de basis van ons bedrijf. Hierbij ligt de nadruk op het verminderen van onze CO2-uitstoot. We creëren een positieve impact op de verduurzaming van de keten door bijvoorbeeld hernieuwbare brandstof HVO 100 te gebruiken voor onze transporten”, aldus René Sibon, transportmanager bij Dasko Almelo.

Rens Faes, inkoper bij Hutten Catering, over de overeenkomst: “Dat Aviko ons heeft uitgenodigd om hierover na te denken en vervolgens ook commitment geeft om stappen te zetten in verduurzaming geeft ons veel vertrouwen in de toekomst en bestendigd onze samenwerking. Het stelt ons in staat om invulling te geven aan onze ambitie om koploper te zijn in de versnelling naar een nieuw duurzaam voedselsysteem.”

Voortgang

De monitoring en rapportage van de stappen die gezet worden, vindt plaats op basis van het Greenhouse Gas protocol, een wereldwijd erkend raamwerk voor het meten en rapporteren van broeikasgasemissies, aldus Aviko.

Altijd op de hoogte blijven?