Begin 2014 proefaudits met nieuwe Food Fraud module

19 december 2013

DEN HAAG - Begin 2014 wordt in de voedingsmiddelenindustrie in Nederland een aantal proefaudits gedaan met de Food Fraud-module van GFSI. Daarmee wordt vooruitgelopen op de publicatie van de module, die in februari wordt gepubliceerd. Dat is afgesproken in de Taskforce Voedselvertrouwen.

Met van de proefaudits wil de Taskforce het actieplan om het vertrouwen in voeding te vergroten, versnellen. Dat schrijven de bewindslieden Dijksma en Schippers aan de Tweede Kamer.

De Taskforce werd opgericht in maart 2013. In de periode daarvoor waren er diverse incidenten met rundvlees waarin paardenvlees was verwerkt terwijl dat niet op het etiket stond, en met  maïs in veevoer dat was besmet met aflatoxine. In de Taskforce zitten alle schakels in de vlees- en zuivelketen, de ministeries van VWS en EZ en de NVWA. Ook het Openbaar Ministerie en het Voedingscentrum zijn betrokken.

De Taskforce presenteerde in juni een actieplan. Daarin staat dat de kwaliteitssystemen in de voedingsindustrie verbeterd moeten worden en  beter op elkaar moeten aansluiten. Ook spraken de partijen in de keten af dat producten waarbij getwijfeld wordt aan de kwaliteit, niet meer worden ingekocht. In het actieplan staat daarnaast dat de informatie aan de consument over productie, product en het etiket beter wordt. Bovendien moet in de hele keten geborgd zijn dat producten ook daadwerkelijk ‘zijn wat ze zijn’. Hiervoor wordt de informatie-uitwisseling tussen kwaliteitssystemen en naar de overheid toe geoptimaliseerd. De overheid zelf zal scherper toezicht houden en boetes verhogen.

Bij de uitwerking van de acties uit het actieplan staan 3 pijlers centraal:

  • borging van de productintegriteit door goed werkende private kwaliteitssystemen en het publieke toezicht door de overheid;
  • transparantie in de keten;
  • goede communicatie in tijden van crisis en goede voorlichting over voedsel.

Food Fraud module

Het Global Food Safety Initiative (GFSI) zal volgens planning in februari 2014 de module Food Fraud publiceren. Daar wordt nu door een werkgroep van internationaal opererende bedrijven aangevuld met experts de laatste hand aan gelegd. Na publicatie wordt de module in de GFSI-erkende kwaliteitssystemen opgenomen.

Lees ook: 

 

Altijd op de hoogte blijven?