Biologische voeding 'beetje' gezonder

4 september 2012

STANFORD - Biologische producten bevatten niet meer voedingsstoffen dan reguliere producten. Consumptie van biologische voeding reduceert mogelijk wel de blootstelling aan residuen van bestrijdingsmiddelen en resistente bacteriën.

Dat blijkt uit een meta-analyse van Stanford University, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in Annals of Internal Medicine.

Voor de meta-analyse werden artikelen gezocht waarin de gezondheidseffecten van biologische en reguliere voeding zijn vergeleken. De onderzoekers zochten in 6 wetenschappelijke databases en maakten gebruik van de literatuurlijst in de gevonden artikelen. Bij 2 databases ging het om artikelen sinds 1966. Zo werden 17 humane studies en 223 studies over voedingsstoffen en contaminanten opgespoord die aan de voorwaarden voldeden.

Hoewel het een meta-analyse betreft, staat in de publicatie dat het aantal onderzoeken beperkt was, mede omdat de studies zeer uiteenlopend van aard zijn. Zo waren er maar 3 studies met klinische resultaten. Uit die onderzoeken blijkt geen significant verschil als het gaat om allergische reacties of infectie met Campylobacter.

Studies naar biomarkers en voedingsstoffen in bloed, urine, moedermelk en sperma van volwassenen wezen niet op verschillen van betekenis. Alleen het fosfor-niveau is hoger bij mensen die biologische voeding eten. Van die stof zijn echter doorgaans geen tekorten.

Twee studies meldden bij kinderen die biologisch aten een lagere uitscheiding van residuen van pesticiden in de urine. Het risico van verontreiniging met residuen van bestrijdingsmiddelen is bij biologische producten 30 procent lager. De verschillen in de kans op overschrijding van de maximale hoeveelheid zijn echter klein, stellen de onderzoekers.

Het risico op bacteriële infectie van kippenvlees en varkensvlees staat los van de manier waarop ze gehouden worden, concluderen de onderzoekers. Het risico om bacteriën aan te treffen die resistent zijn voor 3 of meer antibiotica is echter 33 procent hoger op regulier vlees dan op biologisch vlees.

Gezondheidsraad

In Nederland stelde de Gezondheidsraad in 2010 dat gezondheidswinst gedefinieerd moet worden als een sterk verminderd risico op ziekte. In die zin zijn biologische producten niet gezonder dan reguliere producten. De Gezondheidsraad deed toen de aanbeveling verder onderzoek te doen naar verschillen in de voedingskundige samenstelling en de aanwezigheid van pathogenen en contaminanten bij biologische en niet-biologische voeding.

Nu blijkt dus geen verschil in voedingswaarde, maar wel enig verschil in blootstelling aan contaminanten. Bacteriële infectie van producten blijkt vergelijkbaar te zijn, maar de kans op multiresistente bacteriën is bij regulier vlees een stuk hoger.

Lees ook:

   

Altijd op de hoogte blijven?