Foto: Unsplash

Maandag 8 juni presenteerde Commissie Remkes het eindadvies voor de stikstofproblematiek. In het rapport staat dat de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn gehalveerd ten opzichte van 2019. De huidige aanpak van het kabinet is onvoldoende en vooral de landbouw moet 'een transitie maken'. Verschillende boerenorganisaties vinden het rapport van Remkes niet realistisch en haalbaar.

Commissie Remkes stelt in het rapport Niet alles kan overal dat de kabinetsplannen tekort schieten. In 2030 moet de stikstofreductie met 50 procent verminderd zijn in plaats van de 26 procent waar het kabinet vanuit gaat. Volgens het rapport is er nog een lang weg te gaan met flinke maatregelen voor met name de Nederlandse veehouderij.

Advies schiet tekort

LTO Nederland vindt dat het advies tekort schiet en als enige oplossing nog meer borging en regelgeving voorstelt. "Nederland is als klein, dichtbevolkt en bedrijvig land met de vele onhaalbare kritische depositiewaarden in die gebieden een doodlopende tunnel in gelopen", zegt Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland op de website. "De fundamentele vraag moet dus beantwoord worden: gaat het nastreven van onmogelijke doelstellingen van Europees verankerde aanwijzingsbesluiten van zulke gebieden, nu zo’n twee decennia geleden, voor al het andere? Of willen we in Nederland een realistische balans tussen wonen, werken, landbouw en natuur en zijn we bereid daar op de juiste manier in te investeren?”

Ze vervolgt: "Botweg reducties van deposities opleggen slaat innovatie dood. Laat de boeren boeren. We hebben oplossingen waarmee de stikstofuitstoot nog lager wordt: koeien langer in de wei, mest verdunnen met water, minder eiwit voeren als onderdeel van een totaalrantsoen, innovatie stalsystemen. Het kabinet komt daar met de onlangs aangekondigde plannen enigszins aan tegemoet. Remkes gaat een stap verder, met zijn suggestie om twee keer zo veel emissiereductie als harde verplichting in de wet vast te leggen en de mogelijkheid tot gedwongen uitkoop. Dat is duur en weinig effectief. Investeer liever in verduurzaming van de economie. Door daar écht op in te zetten wordt de totale ruimte, voor ondernemen én natuur, groter,”

Eenzijdige discussie

Ook Producenten Organisatie Varkenshouderij is kritisch en wijst erop dat de varkenshouderij al 80 procent heeft gereduceerd. Daarnaast is de discussie rondom natuurherstel volgens de organisatie veel te eenzijdig. "De focus ligt op stikstof en alles moet gehaald worden bij de landbouw. Maar natuurherstel gaat over meer dan alleen stikstof, en reductie moet niet alleen vanuit de landbouw komen", zegt voorzitter Linda Janssen op PIg Business.

Dit artikel verscheen eerder op: Vleesmagazine

Altijd op de hoogte blijven?