Borging voedselveiligheid 'onnodig streng’

19 december 2012

DEN HAAG - Minister Schippers van VWS moet onderzoeken of de in Nederland gehanteerde termijn voor bederfelijke producten niet onnodig streng is. “Veilig voedsel lijkt nu onnodig te worden weggegooid.”

Deze aanbeveling doet Jan ten Hoopen, voorzitter van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal). Volgens Actal kan de borging van voedselveiligheid op sommige punten minder belastend en daardoor efficiënter.

Nederland strikter

“Het blijkt dat voorschriften om de hygiëne van levensmiddelen te borgen in Nederland strikter zijn dan die in het Verenigd Koninkrijk voor het ongekoeld presenteren van levensmiddelen, zonder dat er daar structureel iets mis gaat.”

Het onnodig weggooien van op zich veilig voedsel leidt volgens hem tot onnodige derving van opbrengsten bij ondernemers.

Actal ontving signalen vanuit het bedrijfsleven dat de EU-verordening 852/2004 in Nederland stringenter is toegepast dan in andere EU-lidstaten.

Onderzoek naar normen

Het adviescollege heeft door Sira Consultancy onderzoek laten doen naar de normen voor voedselveiligheid in 3 EU-lidstaten met een klimaat dat vergelijkbaar is aan Nederland. Het ging om Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk.

Het ging met name om bakkerijproducten die ongekoeld verkocht worden, zoals worstenbroodjes en kaascroissantjes en producten die in de winkel gesneden worden, zoals vleeswaren en kaas. 

Volgens het onderzoek is er ruimte om de regeldruk te verlagen. Zo kunnen bederfelijke producten in het Verenigd Koninkrijk 4 uur ongekoeld bewaard worden, terwijl dat in Nederland slechts 2 uur is. Hierdoor wordt veilig voedsel in Nederland weggegooid, terwijl dat in het Verenigd Koninkrijk nog verkocht kan worden.

Microbiologisch onderzoek

Verder moeten ondernemers in Nederland microbiologisch onderzoek verrichten terwijl dergelijk onderzoek elders al gedaan is, stelt Actal. Het gaat dan om het jaarlijkse microbiologisch onderzoek door supermarkten, bovenop al verricht onderzoek door onder meer leveranciers.

Dit komt doordat geaccepteerde afwijkingen op de algemene normen (in de vorm van elders verricht microbiologisch onderzoek en van track records) nog onvoldoende worden gedeeld.

“Als het ministerie het beschikbare materiaal erkent en het delen ervan bevordert, kunnen ondernemers tijd en geld besparen”, vindt Ten Hoopen.

Reactie CBL

Het onderzoek is mede uitgevoerd op verzoek van het CBL. Deze koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven onderschrijft dan ook de oproep van Actal aan de minister om te bekijken of de strenge eisen versoepeld kunnen worden.

Het CBL verwacht dat daarmee de helft minder verspild kan worden. Dit levert een besparing op van 25 miljoen euro op jaarbasis, uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van de voedselveiligheid.

Voor wat betreft het jaarlijkse microbiologisch onderzoek verwacht het CBL eveneens besparingen. De organisatie schat dat de supermarktbranche hierop, met de aanbevelingen van Actal, jaarlijks 700.000 euro kan besparen. 

Dit nog afgezien van personeelskosten in de supermarkten zelf voor registratie- en controlekosten, die het CBL schat op 725.000 euro per jaar.

Bekijk het advies

Lees het onderzoeksrapport

Lees ook:

EVMI-jaaroverzicht 2012: voedselveiligheid & kwaliteit

Altijd op de hoogte blijven?