CBL: meer samenwerken in de keten

9 december 2011

LEIDSCHENDAM - Het CBL heeft het rapport 'Een krachtige levensmiddelenketen' uitgebracht. Daarin beschrijft het CBL hoe door samenwerken van partners in de keten beter aan de wensen van de consument kan worden voldaan, zonder aspecten als duurzaamheid, gezondheid en economische belangen uit het oog te verliezen.

De consument heeft baat bij een goede en intensieve samenwerking tussen boeren, tuinders, verwerkers en supermarkten en foodservicebedrijven, zodat  toegevoegde waarde wordt geboden in de vorm van nieuwe en betere producten, bijvoorbeeld in samenstelling en duurzaamheid, aldus de supermarktkoepel.

Het CBL vraagt van overheidsinstanties in Brussel en Den Haag vooral vertrouwen in de marktwerking, die wordt gestuurd door de kritische consument. Daarom heeft Marc Jansen, directeur Consumentenzaken en Kwaliteit, de brochure aangeboden aan mevrouw Corazza-Bildt van de commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement (foto).

"De retail is een belangrijke sociale en economische sector in de Europese Unie. Winkeliers kennen de consument door en door en vervullen een sleutelrol in de voedselketen. Alleen door intensief samen te werken kunnen de schakels in de keten waarde toevoegen voor de consument en voor de samenleving als geheel, door bijvoorbeeld voedselverspilling terug te dringen. Daarom vind ik het waardevol dat het CBL in deze brochure verscheidene belangrijke samenwerkingsvormen beschrijft tussen partners in de Nederlandse voedselketen," aldus Corazza-Bildt.

Gelijk speelveld
Het CBL vindt een gelijk speelveld binnen Europa, vrij verkeer van goederen en diensten en minder regulering van de levensmiddelenketen essentieel voor de concurrentiekracht van bedrijven in de foodketen en de rest van de Nederlandse economie. "Iedereen heeft belang bij een krachtige levensmiddelenketen met krachtige bedrijven. Niet in de laatste plaats de consument. Krachtige bedrijven werken samen met leveranciers en afnemers en concurreren tegelijkertijd onderling met elkaar om de gunst van de klant," aldus Jansen.

Lees ook:
'Verspilling per schakel in kaart brengen (7 december 2011)'

FNLI: 'CBL-rapport is flauw (9 februari 2010)

CBL: 'Marges supers níet hoog' (9 februari 2010)'

Kijk in ons nieuwsoverzicht voor:
Alle berichten over het CBL

 

Altijd op de hoogte blijven?