Cees 't Hart: 'Groei én maatschappelijke waarde nodig'

7 november 2012

KAAPSTAD – “Bedrijven die hun continuïteit willen veiligstellen en maatschappelijk draagvlak willen creëren voor hun groeiambities, moeten een helder idee hebben over hoe zij groei en maatschappelijke waarde met elkaar in overeenstemming brengen. Dat is de sleutel tot toekomstig succes.”

Dat zei Cees ’t Hart, CEO van FrieslandCampina, over de zuivelindustrie tijdens de opening van het IDF Congres van de International Dairy Federation in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad.

Door hun structuur en hun focus op continuïteit, waarde voor de stakeholders én goed milieubeheer zijn coöperaties bij uitstek in staat om dit concept van gedeelde waarde  in te vullen, vindt hij.

Maatschappelijke doel

't Hart ging in op de rol en richting van de zuivelsector. Volgens hem moet de sector nadenken over zijn maatschappelijke doel, niet alleen voor de klanten, aandeelhouders en werknemers maar ook voor de samenleving.

Dit met het oog op de dynamische marktomgeving en de wereldwijde problematiek van voedselzekerheid, duurzaamheid en plattelandsontwikkeling. Onderdeel daarvan is een verdere verlaging van de ecologische voetafdruk.

Wel vindt hij dat niet voorbij moet worden gegaan aan “het feit dat onze sector al een enorme sprong voorwaarts heeft gemaakt op het gebied van efficiency, productiviteit en voerconversie”.

Resultaten laten zien

“We moeten als sector ervoor zorgen dat we de zaken in het juiste perspectief plaatsen en goed laten zien welke resultaten we in de loop der jaren hebben geboekt. Tegelijkertijd is het van belang dat we vooruitgang blijven boeken op het gebied van milieubescherming.”

’t Hart wees verder op het belang van zuivel als verschaffer van essentiële voedingsstoffen. Bovendien gaf hij aan dat de zuivelsector melkveehouders in ontwikkelde en opkomende landen helpt bij het opzetten van succesvolle bedrijven, en zo een bijdrage levert aan de leefbaarheid van het platteland.

Toegevoegde waarde

De zuivelsector moet er volgens hem in slagen een gedeelde visie te realiseren over de voordelen en de toegevoegde waarde die de sector met zijn producten biedt.

Op die manier houdt die sector in zijn ogen zijn ‘licence to operate’ en dat is volgens 't Hart een randvoorwaarde voor vertrouwen, instemming en maatschappelijk draagvlak.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?