Consumentenbond: '85 procent consumenten wil maatregelen tegen misleidende verpakkingen'

30 maart 2017

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat consumenten misleidende informatie op voedseletiketten als een probleem ervaren. 85 procent van de consumenten vindt dat hier iets aan gedaan moet worden. De Consumentenbond deed begin 2017 onderzoek naar de mening van consumenten over de informatie op voedseletiketten. Hierbij ging speciale aandacht uit naar de informatie die consumenten als misleidend kunnen ervaren.

Het onderzoek.

Het consumentenonderzoek bestond uit een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek. Het kwalitatief onderzoek werd gehouden onder 24 consumenten. Aan het kwantitatief onderzoek namen 1.005 respondenten van een extern panel (representatief voor de Nederlandse bevolking) en 13.835 leden van het internetpanel van de Consumentenbond deel. Consumenten kregen voorbeelden en stellingen over (misleidende) informatie op voedseletiketten voorgelegd.

Conclusies

De belangrijkste conclusies:

  • Consumenten vinden misleidende informatie op voedseletiketten een probleem.
  • Consumenten voelen zich vooral misleid als producten hoge verwachtingen wekken en die vervolgens niet waar maken.
  • Consumenten verschillen in de mate waarin ze zich misleid voelen door informatie op voedseletiketten.
  • 85 procent van de consumenten vindt dat er iets gedaan moet worden aan misleidende verpakkingen van voedingsmiddelen.
  • Veel consumenten vinden dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en fabrikanten maatregelen moeten nemen tegen misleidende informatie op verpakkingen.

Lees ook:

 

Altijd op de hoogte blijven?