Denemarken ontwikkelt label voor klimaatvriendelijk voedsel

25 april 2019 Annika de Jong, Foodlog

In Denemarken wordt gewerkt aan een klimaatetiketteringssysteem voor voedingsmiddelen. Makkelijk is dat niet, schrijft Food Tank.

Denemarken wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn, zei de Deense regering in oktober 2018. Om dat plan te realiseren wil de regering samen met supermarkten ook klimaatlabels ontwikkelen voor voedingsmiddelen. 

Op alle voedselproducten moeten stickers komen. Op zo’n label is te zien hoeveel CO2 bijvoorbeeld de teelt, het transport en de opslag in een koelhuis van een appel kost.

Een introductiedatum is nog niet vastgesteld, de ontwikkeling van een dergelijk systeem kost veel tijd. Zo moeten water- en landgebruik, levenscyclusanalyse (LCA), broeikasgasemissies en voedselkilometers allemaal meegenomen worden. Bij versproducten spelen seizoensinvloeden ook nog een belangrijke rol. 

Ingewikkeld blijkt met name de vraag hoe je het milieueffect afweegt tegen de voedingswaarde van een product. Anders gezegd: is een gezond en voedzaam product dat minder gunstig scoort, slechter dan een product dat gunstiger scoort, maar minder voedzaam is? Klimaatvriendelijke voeding is immers niet automatisch ook de beste.

Bron: Foodlog

Altijd op de hoogte blijven?