Hoogwaardige eiwitten produceren uit reststromen

20 juni 2016

Door vee voeder van reststromen te geven, kan de veehouderij bijdragen aan de productie van hoogwaardige eiwitten en een duurzame voedselvoorziening. Dat stelt Hannah van Zanten in haar proefschrift van Wageningen University.

Vaak wordt gesteld dat de veehouderijsector een grote impact op het milieu heeft, en dat het beter zou zijn als we allemaal vegetarisch of zelfs veganistisch zouden worden. Maar is dit terecht? Niet persé. Het wereldvoedselprobleem kent twee aspecten: er is genoeg voedsel nodig om de groeiende wereldpopulatie te kunnen voeden en dat voedsel moet zo duurzaam mogelijk worden geproduceerd met zo min mogelijk impact op het milieu.

Hannah van Zanten, promovenda bij Hoogleraar Imke de Boer aan de Wageningen University presenteerde vrijdag 17 juni een oplossingsrichting door uit reststromen hoogwaardige eiwitten te halen. Als varkens, koeien en kippen producten gevoerd worden die mensen niet kunnen of willen eten, zoals voedselresten of gras van land dat ongeschikt is voor akkerbouw, dan worden deze reststromen omgezet in hoogwaardige eiwitrijke producten als vlees, eieren en zuivel. Hierdoor kan de veehouderijsector een hoeveelheid eiwit produceren, die kan voorzien in eenderde van de dagelijkse behoefte. Er vindt daarbij geen concurrentie plaats om land tussen veevoer en voedsel. Zo leveren dieren een aanzienlijke bijdrage aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem en de milieuproblematiek, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, aldus Van Zanten.

Bio-energie

Op dit moment worden reststromen als groente-, fruit- en tuinafval vaak ingezet voor de productie van bio-energie: elektriciteit, warmte of gas die gewonnen wordt uit organisch materiaal (biomassa). Gebruik van bio-energie is duurzamer dan het gebruik van fossiele brandstoffen. Is dat niet beter dan de reststromen in te zetten als veevoer? "Nee", zegt Van Zanten, "Als we onze energie veel meer gaan halen uit zonne-energie, windenergie en waterkracht, hebben we ook minder fossiele brandstoffen nodig. Daarmee is veel meer impact te behalen dan met de huidige inzet van reststromen voor bio-energie. En dan kunnen we die reststromen benutten om koeien, varkens en kippen mee te voeren."

Minder vlees

Om een optimale efficiëntie van de voedselproductie per hectare grond mogelijk te maken, zou de gemiddelde consumptie van dierlijk product wereldwijd wel moeten afnemen met ongeveer een derde. Met name in Westerse landen zou de gemiddelde vleesconsumptie omlaag moeten. In landen waar voedsel schaars is en de bevolking onvoldoende nutriënten binnenkrijgt, is een stijging van de consumptie van dierlijke producten echter essentieel. Ook moet de focus van dierlijke productie dan verschuiven van het behalen van de hoogste productiviteit per dier naar het voeden van zoveel mogelijk mensen per beschikbare hectare grond.

Van Zanten promoveerde vrijdag 17 juni op het proefschrift ‘Feed sources for livestock: recycling towards a green planet’ aan Wageningen University, Animal Sciences.

Lees ook:

   

Altijd op de hoogte blijven?