Diëtisten worden beïnvloed door voedselindustrie, zegt Foodwatch

22 oktober 2019 Mark IJsendoorn Pixabay

Diëtisten worden beïnvloed door de ongezonde voedingsindustrie, zo concluderen Foodwatch en het consumentenprogramma Radar. Aanleiding zijn de door de industrie georganiseerde en gefinancierde congressen en symposia waarvoor diëtisten ‘studiepunten’ krijgen als ze die bezoeken. De banden tussen de industrie en de diëtistenvereniging NVD worden door Foodwatch gezien als belangenverstrengeling.

Een van de betreffende congressen die uitgebreid in de uitzending aan bod kwam, werd georganiseerd door het Kenniscentrum Suiker en Voeding. Het Kenniscentrum is een private organisatie die wordt gefinancierd door Suiker Unie; voor Foodwatch reden genoeg om het een lobbygroep te noemen. Dit congres kon dan ook maar één doel hebben, zo is de bijna expliciete conclusie: het beïnvloeden van diëtisten om het imago van suiker te verbeteren.

Zelfs voor Foodwatch is deze redenering ietwat kort door de bocht, en wellicht stelt hun wereldbeeld (de industrie deugt niet) hen niet in staat eventuele andere belangen te overwegen die Suiker Unie bij zo’n congres zou kunnen hebben. Het Kenniscentrum Suiker en Voeding reageert als volgt: ‘Suiker Unie heeft belang bij wetenschappelijke voorlichting over suiker. Temeer omdat er helaas ook veel onzin over suiker wordt beweerd. Elke uiting van het Kenniscentrum is deugdelijk onderbouwd. Er is een Wetenschappelijke Raad die de juistheid van de informatie nakijkt en waarborgt. De richtlijnen van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) en de Nederlandse Gezondheidsraad zijn leidend. Gedeeld wordt dat te veel suiker één van de oorzaken van welvaartsziekten is en dat minder suikerinname een gezonder voedingspatroon kan opleveren.’

Toch blijkt uit een Amerikaans voorbeeld dat het verschil tussen een lobbygroep en een onafhankelijk kennisinstituut niet altijd goed te zien is. Ook in Nederland zijn de grenzen aan het vervagen, met bedrijven die grote R&D-centra naast universiteiten bouwen en publieke organisaties die steeds meer hun financiële heil op ‘de markt’ moeten zoeken. Wanneer de industrie om verkeerde redenen nauwe banden zoekt met de wetenschap, de zorg of de overheid kan de maatschappelijke schade groot zijn.

Ook diëtisten zelf zijn kritisch over de financiering vanuit de industrie, zo blijkt tijdens de uitzending van Radar. Van onwenselijke beïnvloeding lijkt echter nog geen sprake te zijn.

Altijd op de hoogte blijven?