Dijkhuizen: ‘Intensieve landbouw noodzaak’

4 september 2012

WAGENINGEN - “Alleen met intensieve landbouw kan de groeiende wereldbevolking worden gevoed en het milieu worden gespaard.” Dat stelde Aalt Dijkhuizen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR tijdens de opening van het academisch jaar.

“Omdat de vraag naar voedsel in de wereld toeneemt en de voedselproductie niet sterk genoeg stijgt om de vraag bij te benen hebben we geen andere keuze dan de productiviteit te verhogen en de efficiency te verbeteren”, zei hij. “Juist daarin zijn wij in Nederland goed. En juist daarom is daar vraag naar, van China tot Chili en van Oost-Europa tot Zuidoost-Azië.

Eerder zei Dijkhuizen in dagblad Trouw over biologische veehouderij: "Het is goed voor het dierenwelzijn, maar het vraagt meer grond en grondstoffen en het vergroot daarmee de uitstoot van broeikasgassen. Niet echt groen dus."

'Onzin'

Die zienswijze wordt overigens niet door iedereen gedeeld. “Het is onzin dat de veehouderij nog intensiever moet worden en dat boeren elders in de wereld het Nederlandse voorbeeld moeten volgen om het wereldvoedselprobleem op te lossen”, reageerde woordvoerster Hanneke van Ormondt van Wakker Dier in de Gelderlander.

Ook binnen de eigen universiteit is er kritiek op de zienswijze van Dijkhuizen. “In het landbouwdebat worden verschillende wenselijke ontwikkelingsrichtingen genoemd. En Dijkhuizen noemt de intensieve landbouw als de enige ware”, stelde Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar plattelandssociologie.

"In Wageningen zijn ook andere geluiden over duurzaamheid te horen dan dat van Dijkhuizen", zei Paul Struik, hoogleraar gewasfysiologie in Trouw. "Ik, en vele collega's met mij, zouden graag zien dat de voorzitter van een pluriforme universiteit zich genuanceerder uitdrukt."

Meer studenten

Dijkhuizen opende het laatste academische jaar dat Van Hall Larenstein nog meedoet onder de paraplu van Wageningen UR. Medewerkers van de hogeschool zien namelijk onvoldoende meerwaarde en gaan hierna hun eigen weg. Van Hall Larenstein werd in 2004 onderdeel van Wageningen UR.

Wageningen zag het aantal studenten voor de Bachelor-opleidingen (BSc) met 10 procent toenemen en voor de masteropleidingen (MSc) met 7 procent. Veel van de nieuwe studenten komen uit het buitenland. Bij Van Hall Larenstein nam het aantal studenten met 2 procent toe.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?