Dijksma: sneller beboeten bij controle slachterijen

4 september 2013

DEN HAAG - Het toezicht in slachterijen moet structureel verbeteren, vindt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Middelen daarbij zijn onder meer snellere boetes en hogere tarieven voor activiteiten van de NVWA.

De NVWA moet beter in kunnen spelen op incidenten bij de controles in slachterijen, stelt Dijksma. Dit kan door meer begeleiding van het personeel, verandering van de handhavingscultuur en een kostendekkende structuur

Dat staat in een brief die Dijksma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De verbeteringsmaatregelen zijn opgesteld naar aanleiding van een rapportage van de NVWA. Ze hangen dus níet samen met de misstanden die tv-programma Zembla op 5 september aan de kaak stelt. Als reactie op Zembla roept Dijksma de keurmeesters op zich (desnoods anoniem) bij haar te melden, om meer over de misstanden te vertellen.

Stilleggen bedrijf

Bij toekomstige misstanden wil Dijksma dat sneller boetes worden opgelegd of dat het bedrijf wordt stilgelegd. Bij intimidatie volgt hoe dan ook stillegging.

Verder krijgen controleurs een intensievere begeleiding zodat zij hun moeilijke taak beter kunnen uitvoeren. "Het leren van elkaar is een belangrijk aandachtspunt in de verbetering van het toezicht, waardoor er meer uniformiteit ontstaat bij het controleren. Het wordt dan duidelijker wanneer er ingegrepen moet worden."

Kostendekkende tarieven

Dijksma vindt voedselveiligheid, dierenwelzijn en diergezondheid niet alleen een taak van de overheid, maar zeker ook een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld voor het behoud van de exportpositie. De tarieven die de NVWA doorberekent aan het bedrijfsleven worden dan ook kostendekkend gemaakt.

In de slachterij zijn er 2 controlemomenten: een keuring voorafgaand aan de slacht en een keuring na het slachten. Verder zijn er temperatuurcontroles bij het inladen van het vlees voor transport. Ook worden van geslachte dieren steekproefsgewijs monsters genomen voor onderzoek naar sporen van diergeneesmiddelen. Bij vermoedens of verdenkingen kan een dierenarts extra bacteriologisch onderzoek doen, aldus Dijksma.

Meer info:

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?