DSM en MBI wisselen info micro-organismen uit

5 juni 2014

HEERLEN - DSM Food Specialties en het Amerikaanse Marrone Bio Innovations (MBI) gaan gaan informatie uitwisselen over micro-organismen. Ze hebben daartoe een overeenkomst gesloten.

Beide partijen willen zo de agrarische productie en de voedselveiligheid bevorderen, aldus Marrone Bio Innovations.

Door informatie uit te wisselen over micro-organismen kunnen de onderzoekers van MBI en DSM ze screenen op biologische activiteiten op hun eigen onderzoeksterrein. Voor DSM gaat het om toepassingen in de food ingredients business, voor MBI om applicaties ter bescherming van gewassen.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?