Wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’

24 mei 2017

Coalities van bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en consumentenvertegenwoordigers ontplooien steeds vaker gezamenlijke initiatieven om de economie te verduurzamen. Daarbij stuiten zij op obstakels. Zoals bijvoorbeeld dat afspraken die zij maken strijdig zijn met mededingingswetgeving of dat niet alle partijen in een sector mee willen doen. Met het wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ zorgt minister Kamp van Economische Zaken ervoor dat een aantal van deze obstakels wordt weggenomen.

Minister Kamp

Minister Kamp: “Het kabinet bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en het vergroenen van onze economie. Initiatiefnemers van breed gedragen nieuwe, duurzame producten en diensten moeten kunnen rekenen op onze steun. Wetgeving moet hen niet onnodig in de weg staan. Daarom wil ik ervoor zorgen dat mededingingsbezwaren worden voorkomen en freeriders-gedrag wordt tegengegaan. Door er bovendien voor te zorgen dat dit soort initiatieven sneller in een wettelijke regeling verankerd worden, creëren we voor alle partijen binnen een sector duidelijkheid. Duurzame producten en diensten krijgen zo een krachtige extra impuls.”

Mededingingswetgeving

De afgelopen jaren bleken diverse initiatieven voor de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoorde producten en diensten op het gebied van bijvoorbeeld energie, voedsel en dierenwelzijn, op gespannen voet te staan met mededingingswetgeving. Dit vooral vanwege de noodzaak om binnen een sector onderling afspraken te maken. Dit gold bijvoorbeeld rond de‘ De Kip van Morgen’ - een overeenkomst tussen verschillende supermarkten voor een beter welzijn van de plofkip. Het wetsvoorstel van Kamp schept meer ruimte en duidelijkheid vooraf, waardoor dit soort goede initiatieven beter en sneller van de grond kunnen komen.

Freeridergedrag

In het wetsvoorstel zijn daarnaast diverse waarborgen ingebouwd om ongewenste effecten zoals freeridergedrag te voorkomen. Partijen moeten bij een verzoek voor een wettelijke regeling aantonen dat er voldoende draagvlak binnen een sector is en dat tegenstanders gehoord zijn. Ook moeten voor- en nadelen voor bijvoorbeeld consumenten vooraf goed in kaart zijn gebracht.

Internetconsultatie

De internetconsultatie voor het wetsvoorstel ‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ is gestart. Belanghebbenden kunnen reageren op het ontwerp van het wetsvoorstel. In het derde kwartaal van 2017 neemt de minister van Economische Zaken een besluit over het verdere proces. Het indienen van het volledige wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zal door een nieuw kabinet gebeuren.

Altijd op de hoogte blijven?