Foodwatch voert campagne voor suikertaks op frisdranken

1 juni 2018

Foodwatch is gestart met een campagne voor de invoering van suikertaks op frisdranken. De opbrengst moet ten goede komen aan de verlaging van de zorgpremie. Zo betalen de frisdrankproducenten mee aan de oplopende zorgkosten die zij volgens de voedselwaakhond mede veroorzaken. "Een suikertaks laat op die manier ‘de vervuiler betalen’ en stimuleert tevens zowel de fabrikanten als consumenten om gezonder te worden" aldus Foodwatch.

Suikertaks

De suikertaks is in andere landen al ingevoerd. In Engeland leidde het nog voor invoering tot een verlaging van het suikergehalte door veel frisdrankproducenten. Staatssecretaris Blokhuis gaf 19 april in de Kamer aan de invoering van een suikertaks “een heel interessante optie” te vinden. “Ik meen het oprecht als ik zeg dat dat voor mij open ligt”, concludeerde de staatssecretaris. Foodwatch wil met de actie de staatssecretaris het beslissende zetje geven.

Suiker in Frisdrank

Foodwatch voert al sinds juni 2016 actie tegen suiker in frisdrank. De organisatie wijst op mogelijke gevolgen van frisdrankconsumptie zoals overgewicht, hoge bloeddruk, cholestero en diabetes en wil maatregelen: “Vergelijk het met een schoolklas. Als 1 leerling een onvoldoende heeft dan probeer je het probleem op te lossen bij de leerling. Als de helft van de klas een onvoldoende heeft dan moet je de les aanpassen. In Nederland heeft de helft van de volwassenen overgewicht. Het is tijd om het voedselaanbod te verbeteren.”

Voedselbeleid

Het huidige voedselbeleid is vooral gericht op zelfregulering door de voedingsindustrie. Foodwatch heeft hier weinig vertrouwen in en vindt dat dit weinig resultaat oplevert. Ze verwijzen naar een in april verschenen rapport waarin het RIVM concludeert dat er "slechts kleine stappen worden gezet" om de dagelijkse zout- en energie-inname (via suiker) te verlagen".

Foodwatch wil ook niet dat frisdrankproducenten de suiker vervangen door kunstmatige zoetstoffen. Het beleid moet echt gericht zijn op minder zoete producten, zoals ook de Franse voedselautoriteit Anses adviseert en tegemoet komt aan de bedenkingen van Harvard tegen kunstmatige zoetstoffen. In Frankrijk is de frisdranktaks ook van toepassing op producten met kunstmatige zoetstoffen.

Altijd op de hoogte blijven?