Foodwatch: VWS trekt claim dat afspraken over zoutreductie zijn nagekomen in

31 mei 2017

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de claim dat de afspraken over zoutreductie in groenteconserven door de conservensector zijn nagekomen, ingetrokken. Dit volgt na een klacht van Foodwatch. De voedselwaakhond liet zien dat grote conservenfabrikanten regelmatig de in 2011 afgesproken zoutnormen overtreden.

Zoutreductie

Voedingsfabrikanten stoppen veel zout, suiker en vet in producten. Dit kan schade toebrengen aan de gezondheid van consumenten. Zo kan te veel zout leiden tot verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten, nierziekten, maagkanker en botontkalking. Een verlaging in zoutgehalte kan al snel tienduizenden ziektegevallen voorkomen.

In 2011 maakte de conservensector afspraken over de verlaging van het zoutgehalte in groenteconserven. Er werden maximale zoutgehalten afgesproken. Als die gehaald zouden worden, dan werd ervan uitgegaan dat het zoutgehalte in deze groenteconserven met 25 procent zou dalen. In 2012 deed het RIVM een beperkte steekproef met betrekking tot het zoutgehalte in groenteconserven. Hierin werd 30 procent minder zout gevonden dan voorafgaand aan de afspraak werd gemeten. Geconcludeerd werd dat de afspraak daarmee was nagekomen.

Steekproef Foodwatch

Uit een recente steekproef van Foodwatch onder 144 potjes en blikjes groenteconserven van de grote (huis)merken blijkt echter dat een deel van de groenteconserven vijf jaar na deze afspraak nog steeds meer zout bevat dan de afgesproken maximale waarden. In de steekproef was dit één op de zeven conserven (14 procent). De overschrijdingen werden gevonden in conserven van alle onderzochte merken: Hak, Bonduelle en de huismerken van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi.

Foodwatch confronteerde de bedrijven hiermee en zij erkennen de overschrijdingen. Albert Heijn, Jumbo en Aldi hebben beloofd de zoutgehaltes te gaan verlagen. Hak en Bonduelle geven ook aan bezig te zijn met zoutreductie maar zijn weinig concreet over de gehalten. Lidl kon nog niet inhoudelijk reageren.

Rectificatie

Ook informeerde Foodwatch het RIVM en het ministerie van VWS en verzochten om een rectificatie op de website van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Het ministerie antwoordde hierop: “Naar aanleiding daarvan hebben wij in eerste instantie de website afgelopen week laten aanpassen. Vervolgens zullen we binnenkort de inhoud van uw email met de Stuurgroep van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling bespreken.”

Op de website stond voorheen: "de afspraak bleek dus nagekomen te zijn". VWS haalde deze conclusie weg. Ook werd op de site gesteld dat "de groenteconserven eind 2012 ca. 30% minder zout bevatten." Dit betrof echter alleen het deel van de (10 soorten) groenteconserven waarover afspraken waren gemaakt en niet de groenten die daarbuiten vielen. Ook dit werd gerectificeerd tot: "de in de afspraak opgenomen categorieën groenteconserven eind 2012 ca. 30% minder zout bevatten".

Zelfregulering

Volgens Foodwatch gebruikte minister Schippers de zoutreductie bij groenteconserven als succesvol voorbeeld van zelfregulering van de voedingsindustrie op zout, vet en suiker. Onlangs bleek uit onderzoek van het RIVM al dat deze zelfregulering ernstig faalt. Het RIVM concludeerde dat de afgelopen jaren enige zoutreductie was behaald, vet amper was gedaald en suiker zelfs in geen enkele categorie significant was gedaald.

Foodwatch bekritiseert al langer het vertrouwen van de minister in zelfregulering van de voedingsindustrie. “De voedingsindustrie waakt niet over de volksgezondheid. Dat hoort de overheid te doen" aldus de voedselwaakhond.

Lees ook:

RIVM: ‘Minder zout in sommige voedingsmiddelen, suikergehalte daalt niet' (6 april 2017)

       

Altijd op de hoogte blijven?