Franse voedselveiligheidsautoriteit: maatregelen tegen besmetting voedsel met gevaarlijke minerale oliën nú nodig

12 mei 2017

De Franse voedselveiligheidsautoriteit Anses kwam deze week met een nieuw rapport over de besmetting van voedsel met minerale oliën. Anses wil snel maatregelen om de verontreiniging van eten met deze stoffen te verminderen. Zo wil de organisatie functionele barrières in voedselverpakkingen om besmetting te voorkomen. Foodwatch roept na aanleiding van dit rapport Minister Schippers op om dit wettelijk verplicht te stellen.

Minerale oliën

De problemen die het rapport van Anses aankaart, werden eerder door de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA geconstateerd. Aromatische minerale oliën kunnen (Moah) mutageen en kankerverwekkend zijn. Als deze in ons voedsel terechtkomen, vormen ze een risico voor onze gezondheid. Het aanpakken van deze vervuiling van ons voedsel moet volgens Anses prioriteit krijgen.

Voedselverpakking

Een belangrijke manier waarop deze stoffen in het eten terecht komen is het gebruik van gerecycled papier en karton voor voedselverpakkingen. Anses wil daarom dat er geen drukinkten op basis van minerale oliën meer worden gebruikt. Ook moet er onderzoek komen om tijdens het recyclingproces de verontreiniging met minerale oliën te verminderen, en meer onderzoek naar de blootstelling van consumenten aan deze gevaarlijke stoffen.

Nederland

Foodwatch kaartte deze vervuiling met minerale oliën al in 2015 aan. In 2015 en in 2016 bleek uit meerdere testen van foodwatch dat veel alledaagse voedselproducten zoals chocola, rijst en pasta, cornflakes en hagelslag minerale oliën bevatten. Inclusief de onderzochte producten uit Duitsland en Frankrijk bleken 51 van de 120 (43%) producten die door foodwatch zijn getest, besmet met Moah. In 2016 bleek dat de gevaarlijke Moah in 9 van de 12 geteste huismerkproducten van Albert Heijn, Jumbo, Aldi en Lidl nog steeds aanwezig was, ondanks de oproep van de minister aan de voedingsfabrikanten om hun verantwoordelijkheid te nemen om de vervuiling te voorkomen.

Consumentenbescherming

In Nederland wordt dit jaar gestart met nationale monitoring van de gehaltes minerale oliën die in verschillende producten zitten. Het nemen van maatregelen kan daardoor echter nog jaren duren. Foodwatch vindt het onacceptabel dat voedsel nog jarenlang besmet kan zijn met gevaarlijke stoffen, terwijl er nu al wél maatregelen mogelijk zijn om de verontreiniging te verminderen. De Franse Autoriteit van Voedsel- en Milieuveiligheid Anses bevestigt in haar rapport dat functionele barrières in voedselverpakkingen een effectieve maatregel zijn om blootstelling van consumenten aan minerale oliën te verminderen.

Maatregelen

Foodwatch: “De Franse voedselveiligheidsautoriteit laat geen spaan heel van de argumentatie van de minister om nog geen wettelijke maatregelen aan te kondigen. Natuurlijk is het goed om meer onderzoek te doen naar hoeveel minerale oliën er in ons eten zitten en de manier waarop ons voedsel hiermee vervuild wordt. Maar dat is nog geen reden om nog jaren achterover te leunen en die vervuiling dan maar toe te blijven staan. Er kunnen en moeten nú maatregelen genomen worden om de consument te beschermen, zoals het verplicht stellen van barrières in voedselverpakkingen. De minister mag het dringende advies om consumenten te beschermen niet naast zich neerleggen.”

Lees ook: 

   

Altijd op de hoogte blijven?