Fransen gaan op werk en op school duurzaam en lokaal eten

8 oktober 2018

Fransen gaan bij de baas en op school gezond, milieuvriendelijk en lokaal eten. Boeren moeten zich groeperen om zelf de prijs te kunnen bepalen die zij van hun afnemers krijgen. Zo gaan consumenten gezonder eten, wordt het milieu minder belast en worden de kosten die de boer moet maken eerlijk betaald. Dat zal ook de voedselverspilling terugdringen. Dat zegt de Franse minister Stéphane Travert van Landbouw.

Cécille Janssen - Foodlog

In een twittervideo zet Travert de hoofdlijnen van het nieuwe wetsvoorstel uiteen dat resulteerde uit de vorig jaar gehouden'Etats généraux de l'Alimentation'.

De nieuwe wet is het formele kader rond het beleidsplan dat Franse boeren een beter inkomen moet opleveren en Frankrijk gezonder, veiliger en duurzamer moet laten eten. Het wetsvoorstel bestaat in essentie uit 5 punten.

5 punten

Schoolkantines en cateringbedrijven ('la restauration collective', die jaarlijks 7 miljard maaltijden serveert) moeten 50% aan biologische, lokale en van een duurzaamheidskeurmerk voorziene producten in hun maaltijden verwerken.

Met het oog op verder terugdringen van de voedselverspilling mag diezelfde restauration collective straks overtollig voedsel weggeven aan voedselbanken en vergelijkbare organisaties of rechtstreeks aan degenen die het het hardst nodig hebben. Dat moet er meteen toe leiden dat de voedselverspilling afneemt. Volgens Travert gooit iedere Fransman jaarlijks 150 kilo voedsel weg.

Boeren moeten een eerlijker inkomen krijgen. Dat kan volgens Travert door hen zich te laten verenigen zodat ze meer marktmacht krijgen en zelf de prijs van hun producten kunnen bepalen. Op die manier moeten ze er van kunnen leven en de ruimte krijgen om te kunnen investeren en innoveren. Ze mogen zich organiseren in producentengroeperingen die hen een stevigere stem te krijgen ten opzichte van verwerkers en supermarkten. En die moeten natuurlijk zoveel mogelijk grondstoffen van Franse boerenerven inkopen.

Teneinde het milieu en de biodiversiteit te beschermen, wil de regering het gebruik van 5 neonicotinoïden verbieden. Chemische gewasbeschermingsmiddelen moeten zoveel mogelijk worden uitgefaseerd.

In alle slachthuizen komen voorschriften en regels zodat het dierenwelzijn gedurende alle stappen in de keten gewaarborgd is.

Boerderij Frankrijk

Travert eindigt het filmpje met de woorden: "Met deze wet maken we 'boerderij Frankrijk' weer competitief, zodat onze boeren weer van hun werk kunnen leven. En zodat onze medeburgers gezond, veilig en duurzaam kunnen eten." Ergens aan het begin verschijnen de woorden manger, c'est incorporer un territoire: "met wat je eet, geef je het land vorm". Vrij vertaald: eten is een wezenlijk onderdeel van de nieuwe Franse samenleving die Travert, zijn premier Edouard Philippe en hun president Emmanuel Macron proberen vorm te geven

Altijd op de hoogte blijven?