FrieslandCampina: 2011 in teken creëren draagvlak

23 juli 2012

AMERSFOORT - Het duurzaamheidsbeleid van FrieslandCampina stond in 2011 in het teken van het creëren van draagvlak onder de ledenmelkveehouders. Dat staat in het duurzaamheidsjaarverslag van het zuivelconcern.

FrieslandCampina stelt het afgelopen jaar wereldwijd belangrijke stappen te hebben gezet in het borgen van de duurzaamheid. Zowel in de 26 landen waarin het bedrijf actief is, als in de coöperatie.

'Milieuvraagstukken en sociale vraagstukken zijn onderdeel van het beleid en de bedrijfsvoering van FrieslandCampina en zijn een voorwaarde voor de onderneming om in de toekomst te kunnen groeien', aldus het persbericht.

Doelstellingen

Doelstellingen die worden nagestreefd voor 2020 zijn onder andere 30 procent minder broeikasgassen, reductie van het gebruik van antibiotica naar het niveau van 1999, 100 procent duurzaam gebruik van soja in veevoeders vanaf 2014 en handhaving van het huidige niveau van weidegang.

Naast ondersteuning door training stimuleert FrieslandCampina weidegang door jaarlijks een bedrag van 45 miljoen euro beschikbaar te stellen. Melkveehouders die hun koeien minimaal 120 dagen per jaar 6 uur per dag weiden ontvangen een bedrag van 0,50 euro per 100 kilo melk.

Voorlichting

In Thailand is bovendien gestart met een voorlichtingscampagne over zuivel. Gezondheidsteams bezochten 1700 locaties met meer dan 500.000 bezoekers. Daarnaast werden op scholen 1600 evenementen georganiseerd. Het Dairy Development Program, het steunprogramma voor circa 40.000 kleine melkveehouderijbedrijven in Zuidoost-Azië en Nigeria, kreeg verder haar beslag.

Lees ook:

Kijk in ons nieuwsoverzicht voor:

   

Altijd op de hoogte blijven?