FrieslandCampina draagt Weidemelk-logo over

30 januari 2013

AMERSFOORT - FrieslandCampina heeft het Weidemelklogo overgedragen aan Stichting Weidegang. Alle ondernemingen die producten van Nederlandse weidemelk op de markt brengen, kunnen nu gebruikmaken van het logo.

Voor deelnemers die hun gecertificeerde producten van Nederlandse melk ook in België willen afzetten is een tweetalig (Nederlands-Frans) logo beschikbaar, bericht PlattelandsPost.

FrieslandCampina heeft het Weidemelklogo overgedragen aan Stichting Weidegang. Alle ondernemingen die producten van Nederlandse weidemelk op de markt brengen, kunnen nu gebruikmaken van het logo. Voor deelnemers die hun gecertificeerde producten van Nederlandse melk ook in België willen afzetten is een tweetalig (Nederlands-Frans) logo beschikbaar.

Borging

Stichting Weidegang heeft een borgingssysteem opgezet voor weidezuivel. De eisen voor producten met het weidemelklogo zijn dat koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de Nederlandse wei lopen en de melk apart wordt opgehaald en verwerkt.

Licentie

Om het Weidemelklogo te kunnen gebruiken moet een licentieovereenkomst met Stichting Weidegang worden afgesloten. Voorwaarde voor deze licentie is dat het betrokken zuivelbedrijf in het bezit is van een Certificaat Weidegang. In het geval van retailers betekent dit dat hun toeleverancier het certificaat dient te bezitten. Een onafhankelijke certificerende instelling, die een contract heeft met de stichting, voert audits uit om te borgen dat de zuivelbedrijven aan de criteria van de stichting voldoen.

Qlip heeft zich als eerste Certificerende Instelling hiervoor gekwalificeerd. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor het Certificaat Weidegang kunnen contact opnemen met Qlip.

Lees ook:

Weidemelk Arla in Denemarken fiasco (22 januari 2013)

Altijd op de hoogte blijven?