FrieslandCampina en WUR gaan zuivelketen in China verbeteren

18 november 2013

BEIJING - FrieslandCampina en Wageningen UR hebben een overeenkomst gesloten met China Agricultural University voor de oprichting van een nieuw onderzoeks- en kenniscentrum in China. Het SDDDC moet de productiviteit, de veiligheid en het kwaliteitsniveau van de zuivel in China verbeteren.

In het Sino-Dutch Dairy Development Centre (SDDDC) wordt Nederlandse kennis op het gebied van zuivelproductie gedeeld met producenten en onderzoekers in de zuivelsector en met beleidsmakers. Het centrum richt zich op de gehele zuivelketen in China. De overeenkomst werd getekend in het bijzijn van premier Mark Rutte, tijdens diens bezoek aan China.

In de eerste drie jaar zal het SDDDC in China onderzoek verrichten naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de Chinese zuivelproductiviteit, veiligheid en kwaliteit, en de duurzaamheid van de sector. Ook komt er een Dairy Expertise Centre waar op een Chinese modelboerderij de nieuwste technologie op het gebied van veiligheids- en kwaliteitssystemen en technieken gebruikt zullen worden.

 

Bovendien zullen Chinese delegaties Nederland bezoeken om te zien hoe de Nederlandse zuivelindustrie de zuivelketen heeft georganiseerd en samenwerkt met Nederlandse onderzoeksinstituten en overheidsinstellingen. Tevens zal er een universitair uitwisselingsprogramma en lesprogramma worden opgezet.

Van gras naar glas-aanpak

China is op weg om ’s werelds grootste en belangrijkste zuivelmarkt te worden. Het is daarom van belang dat de mogelijkheden om op een veilige manier meer melk van de hoogste kwaliteit te produceren ten volle worden benut", zegt Cees ‘t Hart, CEO van FrieslandCampina. "De Nederlandse ‘van gras naar glas’-aanpak vormt de basis van onze garantie op veiligheid en kwaliteit. Om deze aanpak tot een succes te maken is nauwe samenwerking tussen overheden, universiteiten en het bedrijfsleven van essentieel belang."

Professor Li Shengli, Professor zuivelwetenschappen bij CAU en hoofd Wetenschappelijk Onderzoek van National Dairy Industry and Technology System, wordt directeur van het SDDDC.

Voedselschandalen

In 2008 werden in China honderdduizenden kinderen ziek na een groot schandaal met melamine in melk. Melamine werd toegevoegd om te maskeren dat de melk was aangelengd met water. Ook daarna werd diverse keren melamine in melkpoeder ontdekt. Chinese consumenten vertrouwen de Chinese zuivel niet meer.

Om die reden worden winkels in onder meer Nederland leeggekocht en wordt de babyvoeding naar China verscheept om daar tegen zeer hoge prijzen te verkopen. Winkels in Nederland legden daarom beperkingen op aan het aantal pakken melkpoeder dat kan worden gekocht. Op sommige locaties werd de verkoop van melkpoeder aan mensen met een Aziatisch uiterlijk zelfs helemaal aan banden gelegd.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?