FrieslandCampina voegt productie dagverse zuivel Rotterdam en Maasdam samen

21 maart 2022 Redactie Food

FrieslandCampina heeft het voornemen om de productie en logistiek van dagverse zuivel in Rotterdam samen te voegen met de dagverse zuivelproductie in Maasdam en twee melkpoedertorens in Leeuwarden te sluiten. Hiermee wil het bedrijf stappen zetten in de transitie naar een productportfolio met meer focus op zuivelproducten met toegevoegde waarde. Door de voorgenomen samenvoeging in Maasdam reduceert FrieslandCampina de CO2-uitstoot van zijn dagverse zuivelproductie met 30 procent.

De productielocaties maken deel uit van FrieslandCampina Food & Beverage. In Leeuwarden verdwijnen als gevolg van de voorgenomen sluiting van de melkpoedertorens 55 van de 750 arbeidsplaatsen en in Rotterdam komen 142 arbeidsplaatsen te vervallen. Tegelijkertijd ontstaan in Maasdam als gevolg van de samenvoeging circa 40 nieuwe arbeidsplaatsen bovenop de bestaande 267. De aanpassingen in het productienetwerk leiden tot eenmalige kosten van ongeveer 45 miljoen euro.

Roel van Neerbos, President FrieslandCampina Food & Beverage: “We werken aan een toekomstbestendig en duurzamer productienetwerk. De weloverwogen transitie naar een productportfolio dat tegemoetkomt aan de marktvraag naar duurzamere producten met toegevoegde waarde, zoals bijvoorbeeld zuivel onder het ‘On the way to PlanetProof’-keurmerk, is daarbij ons vertrekpunt. Dit heeft geleid tot het besluit onze dagverse zuivelactiviteiten onder te brengen in Maasdam en twee melkpoedertorens in Leeuwarden te sluiten. We realiseren ons dat dit voor de betrokken medewerkers hard aankomt. Uiteraard zullen we hen zo goed mogelijk begeleiden.”

Sociaal Plan
Als gevolg van dit voornemen zullen de twee melkpoedertorens in Leeuwarden per 1 mei 2022 worden gesloten. De locatie in Rotterdam sluit uiterlijk in december 2023. De medewerkers en vakbonden zijn geïnformeerd en de medezeggenschap is om advies gevraagd. FrieslandCampina past het Sociaal Plan toe en ondersteunt de betrokken medewerkers bij het vinden van een nieuwe baan.

Bron: Persbericht 

Altijd op de hoogte blijven?