FWS: ‘Hulpstoffen zijn géén ingrediënten’

15 augustus 2014

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) is het niet eens met de aantijgingen van Foodwatch over verborgen dierbestanddelen in voedingsmiddelen, zoals visgelatine in sappen als vitaminedrager. “Hulpstoffen zijn geen ingrediënten”, stelt de FWS. Ook andere organisaties reageren.

“Vruchtensap bestaat voor 100 procent uit sap”, stelt de vereniging. “Tijdens het productieproces kan de producent kiezen voor behandelingen en technologische hulpstoffen van diverse oorsprong om bijvoorbeeld een vruchtensap helder te maken.”

Dit zijn hulpstoffen binnen een productieproces. “Slechts een beperkt aantal producenten gebruikt voor het helder maken van sap wettelijke toegestane technologische hulpstoffen van dierlijke oorsprong. De gebruikte technologische hulpstoffen in het productieproces zijn geen ingrediënten en de kans is zeer klein dat deze als residu in het eindproduct achterblijven."

Foodwatch is een e-mailactie gestart tegen wat zij noemt ‘verborgen dieren’ in voedingsmiddelen: dierlijke ingrediënten die niet op het etiket vermeld worden, zoals rundbestanddelen in chips en schellak van luizen op fruit. De consumentenorganisatie pleit voor strengere etiketteringsregels.

Reactie VWS

Het ministerie van VWS gaf eerder al aan dat de regels kortgeleden nog herzien zijn. Volgens de FWS is in de Europese etiketteringsvoorschriften (verordening 1169/2011) precies vastgelegd hoe producenten ingrediënten op het etiket van hun product moeten vermelden. “De Europese wetgeving sluit deze proceshulpstoffen bewust uit van verplichte etikettering.”

Informatie over hulpstoffen staat vaak vermeld op internet of is opvraagbaar bij de producent. Daarom wordt er volgens de FWS niets verborgen. Het ministerie gaf ook al aan dat mensen de voor hen van belang zijnde informatie toch wel kunnen vinden.

Andere reacties

Volgens de Vegetariërsbond is al 120 jaar bekend welke ingrediënten er in bepaalde voedingsmiddelen zitten, meldt de NOS. Mensen kunnen op de site van de bond zien of er dierlijke ingrediënten in producten. Ook is er een vegetarisch keurmerk. Wel pleit de bond net als Foodwatch voor extra info op etiketten.

De levensmiddelenproducenten zijn daar tegen. Volgens de FNLI leidt te veel informatie op het etiket tot verwarring onder consumenten. Bovendien zijn er volgens de branchevereniging genoeg andere bronnen om te achterhalen wat in een product zit.

De joodse gemeenschap is ook niet per se voor strengere etiketteringsregels. Het Centraal Joods Overleg komt jaarlijks met een lijst van koosjere producten. "Moslims doen ook zoiets", zegt de opsteller van de joodse 'Kasjroetlijst'. Er wordt volgens hem dan ook niets verborgen

Lees ook:

Foodwatch-actie tegen ‘verborgen dierbestanddelen’ (14 augustus 2014)

 

Altijd op de hoogte blijven?