Gezondheidsraad waarschuwt voor risico's van circulaire economie

16 mei 2018

De Nederlandse overheid wil naar een circulaire economie, waarin bij alles wat wordt geproduceerd ook weer wordt hergebruikt. Volgens de Gezondheidsraad zijn hier wel gezondheidsrisico's aan verbonden. Door recycling kunnen mensen onbedoeld met gevaarlijke stoffen in aanraking komen. Bij de inrichting van de circulaire economie is het mogelijk hier rekening mee te houden.

Circulaire economie

Een belangrijk onderdeel van de circulaire economie is het hergebruik van producten. Dit betekent een flinke opschaling van de recycling. De Gezondheidsraad geeft aan dat hier risico’s aan verbonden zijn. Gevaarlijke stoffen zoals vlamvertragers, weekmakers en drukinkt kunnen onbedoeld via recycling terechtkomen in bijvoorbeeld voedselverpakkingen. Als mensen hier mee in aanraking komen kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid.

De Gezondheidsraad

Het is nog niet uitgekristalliseerd hoe de circulaire economie eruit komt te zien. De Gezondheidsraad vindt dat gezondheid een integraal onderdeel van de circulaire economie moet zijn. Volgens de raad zijn daar voldoende mogelijkheden voor. Zo riep de Europese Commissie onlangs op tot een breed debat over de hiaten in regelgeving over afvalverwerking en recycling. Als de regels beter op elkaar aansluiten, blijven er minder gevaarlijke stoffen buiten beeld. Ook kennisontwikkeling, bijvoorbeeld hoe gemeten en gevolgd kan worden welke stoffen zich waar in de afvalstromen bevinden, biedt kansen om veiliger te recyclen.

De Gezondheidsraad acht de ontwikkeling dat er op een andere manier naar productontwerp en productverantwoordelijkheid wordt gekeken het meest kansrijk. Als producten zo worden ontworpen dat ze lang veilig gebruikt en hergebruikt kunnen worden, beperkt dat het risico dat gevaarlijke stoffen in het afval belanden en worden gerecycled. Het aanbieden van diensten in plaats van producten kan daar aan bijdragen. De fabrikant is dan niet meer alleen verantwoordelijk voor de productie maar bijvoorbeeld ook voor repareren en recyclen.

Op de website van de Gezondheidsraad staat het complete advies 'Gevaarlijke stoffen in een circulaire economie'.

*Foto: Julie Verlinden, Flickr

Altijd op de hoogte blijven?