Glyfosaat in Duits bier: politiek steekspel?

26 februari 2016

Het nieuws dat onkruidverdelger glyfosaat is aangetroffen in Duits bier, is volgens boze tongen een politiek spelletje. Het Umweltinstitut dat het rapport publiceerde, voerde namelijk ook actie tegen invoering van handelsverdrag TTIP. Glyfosaat is bekend van het Amerikaanse Monsanto waartegen geregeld actie wordt gevoerd.

Het Umweltinstitut München bracht naar buiten dat bij onderzoek onder 14 Duitse biermerken, in alle gevallen sporen van glycofaat zijn aangetroffen.

'Alarmerend'

Dit milieu-instituut noemde de resultaten alarmerend. “De hoeveelheid giftige stof is in sommige gevallen driehonderd keer zo hoog als is toegestaan in drinkwater.”

Volgens het instituut wordt glyfosaat door de WHO als mogelijk kankerverwekkend aangemerkt. Voedselveiligheidsorganisatie EFSA noemt het echter ‘onwaarschijnlijk dat glyfosaat kankerverwekkend is bij mensen’.

Boven grenswaarde

Wat bleek uit het recente onderzoek in het bier? De hoeveelheid glyfosaat in de bieren die in december 2015 en januari 2016 zijn gekocht, varieerde van 0,46 microgram tot maximaal 29,74 microgram per liter.

Voor drinkwater geldt een grenswaarde van 0,1 microgram. Voor bier is geen grenswaarde opgesteld, maar de aangetroffen hoeveelheden glyfosaat liggen duidelijk boven de grenswaarde voor water.

Gevaar?

Maar is er een gevaar voor de volksgezondheid? Volgens het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) absoluut niet, omdat de concentratie te laag is om gevaarlijk te zijn. Er treedt volgens het BfR pas gevaar op als iemand 1000 liter bier per dag drinkt…

'Logisch'

Het BfR noemt het verder logisch dat er sporen van glyfosaat in het bier zitten, omdat die stof wordt gebruikt als onkruidverdelger in de landbouw bij het telen van diverse graansoorten.

Daarbij komt dat het Umweltinstitut volgens de Elisa-methode gemeten heeft. Dat is een omstreden methode die al bij lage waarden uitslaat.

Onrust creëren

Diverse Duitse media geven aan dat het Umweltinstitut München met het onderzoek politieke motieven heeft en bewust onrust heeft willen creëren.

De Duitse brouwers spreken in een reactie over paniek zaaien. Eerder voerde het instituut ook al actie tegen de invoering van handelsverdrag TTIP tussen de EU en de VS.

Het instituut zelf geeft aan zich in te zetten voor GMO-vrije voeding en biologische landbouw.

Roundup

Glyfosaat wordt door het Amerikaanse Monsanto verkocht onder de naam Roundup. Het middel is net als het biotechnologische bedrijf zelf omstreden bij kritische milieu- en consumentenorganisaties. Er bestaan diverse rapporten over glyfosaatgehaltes in het lichaam en of dat al dan niet kankerverwekkend is.

De toelating van glyfosaat voor gebruik in de landbouw in de EU loopt in juni af. Op 7 en 8 maart staan het weer op de agenda in Brussel. De EU-commissie zal de toestemming in juni naar verwachting met 15 jaar verlengen.

GMO

Monsanto was een van de eerste bedrijven die werkte met genetisch gemodificeerde gewassen (GMO) en kwam daarmee geregeld in het nieuws als actievoerders protestacties hielden bij proefvelden.

De Nederlandse NVWA heeft nog geen melding uit Duitsland gehad over glyfosaat in bier en onderneemt dus nog geen actie.

Lees ook:

 

Altijd op de hoogte blijven?