Van Hall Larenstein opent nieuw food-onderzoekscentrum in Friesland

19 oktober 2018

Hogeschool Van Hall Larenstein opende woensdag 17 oktober op hun locatie in Leeuwarden hun gloednieuwe onderzoekscentrum, het Food Application Center for Technology (FACT). De dag werd geopend met een inhoudelijk symposium over milde processing van zuivel, waarna Johannes Kramer, gedeputeerde AgroFood bij Provincie Friesland, het nieuwe innovatiecentrum officieel opende.

FACT

Het nieuwe onderzoekscentrum heeft €5 miljoen gekost, en is deels gefinancierd door de provincie en het bedrijfsleven. Het FACT moet zowel onderwijs als gericht onderzoek faciliteren. In de woorden van gedeputeerde Johannes Kramer: ‘Levensmiddelenopleiding nieuwe stijl waarbij onderwijs en onderzoek elkaar versterken.’

?v=4fe1kBarkwQ

Milde zuivel

Vraagstukken die foodbedrijven in de provincie graag beantwoordt zien, worden in het onderzoekscentrum aangepakt. Zo zal er onderzoek worden gedaan naar mildere vormen van sterilisatie en pasteurisatie van melk, waardoor de eiwitten in de melk beter intact blijven en dus hun specifieke functies behouden. Ook treed bij mildere verhitting minder glycatie op, wat in verband wordt gebracht met de ontwikkeling van melkallergie. Ook wordt onderzoek gedaan naar de vraag welke aantoonbare voordelen weidemelk in zich heeft, doordat koeien op kruidenrijk land grazen.

‘Ik ben ervan overtuigd dat het FACT een prominente plaats kan innemen in de ontwikkeling van onze zuivel, zowel in het onderwijs als met en voor ondernemers,’ aldus Kramer. ‘Het FACT is een innovatieplek waar nieuwe technieken kunnen worden ontwikkeld en getest met bedrijven. Het resultaat is dat consumenten uiteindelijk ook profiteert van nieuwe producten die bijdragen aan gezondheid en duurzaamheid.’

Altijd op de hoogte blijven?