Hernieuwbare zonnewarmte als alternatief voor energie

15 mei 2023 Marina de Moor

Meer dan de helft van de energie die de samenleving tegenwoordig gebruikt, is in de vorm van warmte. Warmte-energie overtreft alle elektriciteit die we thuis en op kantoor gebruiken maar ook de energie die vervoersmiddelen verbruiken. Deze energieprijzen stijgen rap terwijl we door klimaatverandering ons energienet koolstofvrij zouden moeten maken. Windturbines en fotovoltaïsche zonne-energie helpen, maar hebben dure batterijen nodig om constant elektriciteit te leveren. Daarom speelt Suncom in op een alternatief: geconcentreerde zonne-energie (CSP).

Suncom, een Nederlands bedrijf, produceert warmte voor bedrijven door zonlicht via spiegels te bundelen. Het zonlicht wordt door parabolische reflectoren opgevangen, die het vervolgens concentreren in de ontvangstbuizen. Het concentreerde zonlicht verwarmt water of een ander warmteoverdrachtsvloeistof die door deze ontvangstbuis stroomt. Deze warme stroom wordt vervolgens opgeslagen in een opslagtank, die dient als de batterij van het systeem. Deze warmte kan worden gebruikt als thermische energie of kan worden omgezet in elektriciteit wanneer dat nodig is. Het doel van Suncom is om de energievoorziening van de wereld koolstofvrij te maken door 24/7 hernieuwbare warmte en elektriciteit te leveren. “Twee derde van het warmtegebruik kan via de opwekking van zonnestralen”, aldus directeur Henk Arntz.

De voordelen van de technologie van Suncom zijn als volgt: er is sprake van een korte terugverdientijd (drie tot zes jaar), Suncom kan warmte opwekken die varieert tussen de 50 graden Celsius en 500 graden Celsius voor bijvoorbeeld woningen, kassen, bakkerijen maar ook chemische fabrieken. Daarnaast zijn de materialen die Suncom gebruikt goed recyclebaar en is er sprake van een grote opslag tegen lage kosten. Het proces van warmte naar stoom is gelijk aan dat in kolencentrales, alleen gebeurt dit zonder uitstoot en ben je minder kwijt aan energiekosten.

Altijd op de hoogte blijven?