Insecten net zo geschikt als conventionele productiedieren

8 januari 2015

Bepaalde insectensoorten zijn minstens zo geschikt als voedselbron als conventionele productiedieren.Dat stelt Dennis Oonincx van Wageningen University. Hij promoveerde 6 januari op onderzoek naar de voedingswaarde en de milieu-impact van insecten als voedingsmiddel en diervoeder.

In zijn proefschrift gaat Oonincx in op de vraag of insecten een geschiktere voedselbron zijn dan conventionele productiedieren op basis van vijf criteria. Oonincx keek naar de reproductiecapaciteit, de voedingswaarde, de omzettingsefficiëntie, het gebruik van organisch afval als voedsel en duurzaamheid van insectenproductiesystemen.

In vergelijking met conventionele productiedieren blijken insecten een hogere reproductieve capaciteit te hebben, een vergelijkbare voedingswaarde en een hoge omzettingsefficiëntie. Hoewel sommige insecten organisch afval kunnen gebruiken als voedsel is dit zeer afhankelijk van zowel de insectensoort als van de gehanteerde definitie van afval.

Duurzaamheid

De data over de duurzaamheid van insectenproductiesystemen suggereren dat het energieverbruik weliswaar hoger is, maar het landgebruik en het verbruik van fossiele brandstoffen veel lager zijn. Verdere ontwikkeling van de insectenproductiesector zal daarom bijdragen aan een hogere duurzaamheid.

Lees ook:

Jumbo landelijk met insectenproducten (5 januari 2015)

Altijd op de hoogte blijven?