ISO-norm voor duurzaamheidskeurmerken

5 augustus 2017

De laatste jaren hebben duurzaamheidskeurmerken een grote vlucht genomen. Voor consumenten kan dit verwarrend zijn. Wat is de betekenis en waarde van een keurmerk? De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) stelt daarom voor om een norm voor duurzaamheidskeurmerken op te stellen. Belanghebbenden kunnen hier online hun mening over geven.

Duurzaamheidskeurmerk

In 2007 organiseerde ISO al een workshop over de vraag of consumenten duurzaamheidskeurmerken kunnen vertrouwen. Hieruit kwam naar voren dat het voor consumenten belangrijk is om te weten wat een goed duurzaamheidskeurmerk is en dat het goed is om afspraken te maken over kenmerken van een geloofwaardig keurmerk.

Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceerde afgelopen jaar een rapport over dat het vertrouwen in keurmerken in gevaar is. Er zijn zoveel keurmerken dat consumenten geen onderscheid meer kunnen maken tussen goede en slechte.

ISO-norm

In december 2016 pakte een werkgroep binnen ISO deze discussie weer op. Ze hebben een aanbeveling gedaan voor het ontwikkelen van een norm voor duurzaamheidskeurmerken. Deze norm krijgt de vorm van een Technische Specificatie. Er worden onder meer criteria opgenomen die betrekking hebben op geloofwaardigheid, helderheid, transparantie, niet misleidend, adequate informatie en traceerbaarheid.

De norm definieert niet wat duurzaamheid is. De norm moet duidelijk maken wat een geloofwaardig duurzaamheidskeurmerk is. Er is een online vragenlijst ontwikkeld waar belanghebbenden een reactie kunnen achterlaten. De deadline voor reacties is 1 oktober 2017.

Lees ook:

   

Altijd op de hoogte blijven?