'Pas over jaar normen voor MOSH en MOAH'

22 juni 2016

Eventuele normstellende regelgeving voor minerale oliën in gerecylede verpakkingen (als MOSH en MOAH) zal er pas over een jaar zijn. Dat verwacht minister Schippers van Volksgezondheid. Eerst is aanvullend onderzoek nodig, om de risico’s goed in te schatten.

Schippers antwoordt dat op schriftelijke vragen naar aanleiding van onderzoek dat Foodwatch deed naar de mogelijk kankerverwekkende minerale oliën MOSH en MOAH in verpakkingen, die naar voedingsmiddelen migreren.

Zodra de blootstelling van minerale oliën in verpakkingen  op (nagenoeg) schadelijke niveaus ligt, moet alles gedaan worden om dit terug te dringen, stelt de minister. Maar het opstellen van normen en het controleren op naleving daarvan is pas mogelijk als adequate, betrouwbare gegevens over gehalten en bronnen voorhanden zijn.

‘Geen methoden beschikbaar’

“Op dit moment beschikken Nederlandse overheidslaboratoria niet over methoden om de minerale oliën op voldoende laag niveau te kunnen aantonen", aldus Schippers. "Ik ben in gesprek met deze laboratoria om deze methoden zo snel mogelijk beschikbaar te hebben.”

Ook wordt volgens haar gewerkt aan een Europese aanpak om te komen tot een goede inschatting van de problematiek. Pas dan zijn wettelijke normen en maatregelen mogelijk.

Mogelijke oplossingen

De vervuiling van gerecycled papier en karton door inkten is een breed gesignaleerd probleem. Mogelijke oplossing is het gebruik van minder belastende inkten en het ontinkten gedurende de recycling.

Functionele barrières in  verpakkingen, binnenzakken en het gebruik van niet-gerecycleerd materiaal kunnen ook een oplossing zijn. Maar volgens de minister is nog onvoldoende bekend of deze verpakkingsvormen de blootstelling aan minerale oliën daadwerkelijk verminderen. Een geplande monitoring moet hierover gegevens opleveren.

Aandringen op normstelling

De Europese monitoring wil inzicht geven in de aanwezigheid van minerale oliën in voedingsmiddelen en verpakkingsmaterialen. Zodra de resultaten van deze monitoring beschikbaar zijn, wordt besloten of wettelijke normen nodig zijn.

Ze verwacht dat normstellende regelgeving niet binnen een jaar gereed is. “Ik zal actief deelnemen aan de Europese discussie en zodra de monitoringgegevens daartoe aanleiding geven, zal ik aandringen op normstelling.”

‘Bedrijfsleven zelf verantwoordelijk’

Tot die tijd zijn de bedrijven zelf verantwoordelijk om gegarandeerd veilige producten op de markt te brengen, vindt ze.

“Ik heb de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) op deze verantwoordelijkheid aangesproken; zij heeft aangegeven hierop actie te ondernemen.”

Schippers geeft aan dat zij de instrumenten die FNLI op dit moment ontwikkelt, laat toetsen op volledigheid en effectiviteit.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?