Kamp: 'Controles certificeerders soms onvoldoende'

16 januari 2015

Controles van certificerende instellingen (CI's) zijn niet altijd van voldoende kwaliteit. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede kamer over certificering en toezicht. "Certificatie kan dus niet in de plaats van nalevingstoezicht en handhaving komen."

Aanleiding voor de Kamerbrief is een 'signaal' (rapport) van de NVWA, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Inspectie SZW over de relatie tussen toezicht en certificatie. Volgens de inspectiediensten zijn CI’s soms terughoudend in het nemen van maatregelen of sancties wanneer bedrijven de certificatie-eisen onvoldoende naleven. "Als mogelijke achtergrond hierbij wijzen de inspectiediensten erop dat CI’s commerciële partijen zijn: een CI wordt door een certificaathouder betaald voor het verkrijgen van het certificaat."

Kwaliteit onder druk

Daarnaast leiden ook economische omstandigheden ertoe dat de CI’s zo goedkoop mogelijk moeten werken, waardoor de kwaliteit van controles onder druk kan komen te staan. De inspectiediensten wijzen er bovendien op dat de informatie-uitwisseling tussen de toezichthoudende overheid en CI’s niet altijd voldoende is. Ook stellen zij dat certificatie niet geschikt is om fraude en andere malafide praktijken aan te pakken.

Toegevoegde waarde

Overigens concluderen de inspectiediensten ook dat certificatie bij het toezicht toegevoegde waarde kan hebben. Kamp onderschrijft die conclusie. "Zoals bedrijven verantwoordelijk zijn voor de naleving van wet- en regelgeving, zo zijn inspectiediensten verantwoordelijk voor het toezicht hierop. Wanneer bedrijven certificaten bezitten, houdt de verantwoordelijkheid van toezichthouders niet op. Wel kan dit een rol spelen bij het effectiever en efficiënter inrichten van het (risicogebaseerde) overheidstoezicht."

De inspectiediensten hebben gezamenlijk een aantal criteria geformuleerd die ze gebruiken voor het maken van afspraken met private partijen over aangepast toezicht op basis van certificatie.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?