Levensmiddelenindustrie zet verduurzaming ‘in versnelling’

31 mei 2013

DEN HAAG - Levensmiddelenfabrikanten willen de verduurzaming in hun sector versnellen. De koplopers, 53 fabrikanten, hebben een intentieverklaring ondertekend om uiterlijk volgend jaar concrete duurzaamheidsdoelstellingen op te nemen in hun missie en beleid.

Ook beloven ze hier minimaal een keer per jaar over te communiceren. Dit als uitvloeisel van het FNLI-initiatief ‘In de Versnelling’.

FNLI-voorzitter Bas van den Berg (links op de foto) heeft de intentieverklaring op 30 mei overhandigd aan Tweede Kamerleden Sjoera Dikkers (PvdA) (midden) en Jaco Geurts (CDA) (rechts).

“De uitdaging is groot”, zei Stientje van Veldhoven van D66. “In 2050 zullen er wereldwijd 9 miljard mensen zijn die allemaal voedsel, een dak boven hun hoofd, energie en vervoer willen. We moeten dus slimmer en efficiënter met grondstoffen omgaan.”

Volgens haar zijn concepten nodig om voedselverspilling tegen te gaan, voedingsmiddelen langer te kunnen bewaren en om slimmer te verpakken. Deze concepten kunnen we dan weer verkopen aan het buitenland.

Europees koploper

Verduurzaming móet, vindt Van den Berg, in de hele keten en zowel voor de grote als de kleine bedrijven. “We hebben de stevige ambitie om in 2015 Europees koploper in verduurzaming te zijn. In een duurzame transitie is samenwerking noodzakelijk en ook de dialoog om elkaar scherp te houden.”

Binnen de topsector gaat het om samenwerking tussen bedrijven, ketenpartners, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. “We moeten de krachten bundelen”, zei de FNLI-voorzitter, “om een oplossing te vinden voor voedselverspilling, broeikasuitstoot en grondstofinefficiëntie.”

Om de doelstelling te bereiken is het in zijn ogen van essentieel belang dat de levensmiddelenindustrie verduurzaming steeds verder verankert in haar dagelijkse bedrijfsvoering. “Ook moeten we dit laten zien aan de buitenwereld.”

Speeddates

“Maar verduurzaming is nooit klaar, dus het debat erover ook niet.” Tijdens de bijeenkomst in Madurodam in Den Haag gingen vertegenwoordigers van levensmiddelenbedrijven in speeddates een open gesprek aan met belanghebbenden uit de politiek, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Dit om ideeën uit te wisselen.

Eén idee dat werd geopperd was een duurzaamheidslabel à la het Energielabel. FNLI-directeur Philip den Ouden is daar geen voorstander van. “Ik ben wél voor transparantie. Dat bedrijven zelf laten zien welke stappen vooruit ze zetten. Elk bedrijf maakt daarbij eigen keuzes en kiest toch zelf de volgorde van die stappen. Dat moet je niet ranken.”

De 53 koplopers die het initiatief ‘In de Versnelling’ hebben ondertekend zijn onder meer fabrikanten van dranken, bier, koffie, snacks, zuivel, meel, maaltijden, vlees, ingrediënten, agf en voedingsmiddelen in zijn algemeenheid.

Ze laten concrete resultaten zien in diverse thema’s rond verduurzaming,  zoals waterbesparing, energiebesparing, emissie, transport, dierenwelzijn, duurzame teelt & biodiversiteit, arbeid, eerlijke handel en valorisatie van reststromen.

Lees ook:

 

Altijd op de hoogte blijven?