Lichte groei van honger in de wereld

18 juli 2019 Foodlog

Beeld: Ben White/Unsplash

Na een decennium waarin het aantal mensen in de wereld dat honger lijdt daalde, is inmiddels weer sprake van groei. Tegelijk neemt obesitas in de wereld toe. Beide trends hebben dezelfde oorzaak: onrust, oorlogen en economische instabiliteit die de koopkracht van mensen reduceert.

Dat zeggen economen van de wereldvoedselorganisatie FAO van de Verenigde Naties in het gisteren uitgekomen rapport The State of Food Security and Nutrition in the World 2019. Volgens schattingen van de FAO telde de wereld in 2018 821,6 miljoen mensen die honger lijden. Dat komt neer op 10,8% van de wereldbevolking, één op de 9 mensen. Tussen 2005 en 2015 liep dat percentage terug van 14,5% van de wereldbevolking naar 10,6%. Sinds 2015 constateert de FAO geen verdere daling meer en zelfs een lichte stijging. Tussen 2017 en 2018 schat de voedselorganisatie de toename op 10 miljoen mensen.

De meeste ondervoede mensen wonen in Azië (513,9 miljoen), met name in Jemen en Syrië nemen de aantallen toe. Een kleine derde woont in Afrika (256,1 miljoen), waar in Oost-Afrika maar liefst 30,8 procent van de bevolking ondervoed is. Ook in Centraal en Zuid-Amerika en in het Caraïbisch gebied lijden mensen honger. 

Mensen met weinig geld, eten goedkoop en dikmakend eten zegt de FAO. Daarom verbergt obesitas dezelfde oorzaken als die van ondervoeding: oorlogen en armoede.
De FAO zegt dat het wegnemen van die oorzaken het voedsel en gezondheidsprobleem helpt oplossen. Tevens signaleert de FAO klimaatverandering als een - niet gemakkelijk te beheersen - oorzaak van voedselonzekerheid en armoede.

Bron: Foodlog, 16/07/2019

Altijd op de hoogte blijven?